Απόσπασμα από την ομιλία του Γιώργου Παπανικολάου στο κλειστό στον Άγιο Τρύφωνα στις 16/04