Διαφημιστείτε εδώ

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του σχολ.Συγκρ. 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηλιούπολης

Tο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος : 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηλιούπολης (Γρηγορίου Αυξεντίου 2).

Οι προσφορές θα κατατίθενται την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 από ώρα 9:30 πμ έως 11:30 πμ στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. και ως χώρος τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.

Για περισσότερα , πατήστε παρακάτω:

1_Προκήρυξη
2_Έντυπο αίτησης
3_Υπεύθυνη δήλωση 1η
4_Υπεύθυνη δήλωση 2η

Exit mobile version