Διαφημιστείτε εδώ

Βουλιαγμένη: Σε ποια σημεία απαγορεύεται η διέλευση και η αγκυροβολία πλοίων

Στοπ στη διέλευση και την αγκυροβολία πλοίων στη Βουλιαγμένη βάζει το Λιμενικό Σαρωνικού.


Στο πλαίσιο της ανάγκης για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων, την ασφαλή ναυσιπλοϊα, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, λόγω του επαυξημένου αριθμού λουομένων, διερχόμενων και αγκυροβολούντων σκαφών αναψυχής, της δραστηριοποίησης μεγάλου αριθμού εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής και ναυταθλητικών ομίλων κατά τη θερινή περίοδο, από τη Λιμενική Αρχή Σαρωνικού ανακοινώνονται:

Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων – σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, από 15-07-2020 έως 30-09-2020 εντός του θαλασσίου χώρου του Όρμου Βουλιαγμένης Ν. Αττικής που οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες 37°48’15” B 023°46’32″ A και 37°48’22” B 023°47’03″ A ως εμφαίνεται στο παράρτημα Α’ της παρούσας.


Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων – σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, από 15-07-2020 έως 30-09-2020 εντός του θαλασσίου χώρου που οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τα σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες 37°48’18” B 023°46’03″ A, 37°48’25” B 023°46’00″ A, 37°48’32” B 023°45’53″ A, 37°48’33” B 023°46’09″ A, 37°48’41” B 023°46’05″ A, 37°48’44” B 023°45’58″ A και 37°48’47” B 023°45’54″ A, στη θαλάσσια περιοχή Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, ως εμφαίνεται στο παράρτημα Β’ της παρούσας.

Η διέλευση πλοίων ως αυτά ορίζονται στις παρ. 1 και 2 της παρούσας, με αποκλειστικό σκοπό την επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών εντός των αναφερομένων, σε όμοιες παραγράφους θαλάσσιων περιοχών, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ασκούντες τη διακυβέρνηση αυτών αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διακυβέρνηση πλοίων, καθώς και την ευθύνη τήρησης των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην κίνηση, κυκλοφορία – πλεύση και διακυβέρνηση – χειρισμό αυτών (των πλοίων). Σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήτες υποχρεούνται να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις – διεθνείς κανονισμούς περί ασφάλειας ναυσιπλοϊας, προστασίας των λουομένων και του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Οι παραβάτες της παρούσας ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α’ 261), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4532/2018(Α’ 63) και ισχύει.

πηγή : iefimerida.gr

Exit mobile version