Διαφημιστείτε εδώ

Ενημέρωση γονέων για τη σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων έτους 2003 εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Το Γραφείο Μητρώων Αρρένων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα προβεί στην σύνταξη στρατολογικών πινάκων των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου έτους 2003, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2119/1993 «Περί Μητρώων Αρρένων».

Κατόπιν τούτου ενημερώνουμε τους γονείς των αρρένων τέκνων που έχουν γεννηθεί το έτος 2003 και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως προσέλθει ένας εκ των γονέων στο Δημαρχείο του Δήμου (Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18, Βούλα) και συγκεκριμένα στην υπηρεσία μας (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου), το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2019, προκειμένου να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων κατοικίας και επικοινωνίας, για την ορθή σύνταξη των στρατολογικών πινάκων.

Exit mobile version