Ετικέτα: Προκήρυξη

Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας

0
Προκηρύχθηκε η διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Γλυφάδας με ανάρτηση της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου...

Προκήρυξη Για Την Πρόσληψη 21 Ατόμων Ειδικότητας Πε Φυσικής Αγωγής Μέσω...

0
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας (ΚΑΠΠΑ) προτίθεται να προσλάβει πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, βάσει της 199/2018 Aπόφασης του Δ.Σ., με...

Πρόσληψη 17 γυμναστών στο Δήμο Νέας Σμύρνης

0
Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός». Συγκεκριμένα αυτές, όπως προβλέπεται από το πρακτικό της υπ’αριθμόν 16ης...

6 θέσεις στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

0
Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά...

Προκήρυξη διαγωνισμού για τον Πολυχώρο, στο Ελληνικό

0
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την...
Διαφημιστέιτε εδώ