Ετικέτα: άμισθοι_Σύμβουλοι

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Ανακοινώθηκαν oι νέοι άμισθοι Σύμβουλοι του Δημάρχου

0
Με απόφαση του Δημάρχου ορίζονται ως άμισθοι Σύμβουλοι του οι παρακάτω Δημότες, για τα αντίστοιχα ειδικά θέματα: Αθανασάτου Σοφία Ελένη: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Επενδύσεων. Βακλατζή Παναγιώτα:...
Διαφημιστέιτε εδώ