Ετικέτα: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ ζητά η Ελληνική...

0
Η δημιουργία ενός ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τον καφέ συνολικά αλλά και ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες...
Διαφημιστέιτε εδώ