Ετικέτα: εφαρμογή Timejack

Πιλοτική λειτουργία καινοτόμου ηλεκτρονικής εφαρμογής σε Υπηρεσία του Δήμου

0
Από τις 18 Φεβρουαρίου 2019 έως τις 14 Ιουνίου 2019 θα λειτουργήσει πιλοτικά αρχικά στην υπηρεσία Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) του Δήμου Βάρης Βούλας...
Διαφημιστέιτε εδώ