Ετικέτα: Λάβαρα

Τα λάβαρα της Επανάστασης του ’21 κυματίζουν στη Γλυφάδα

0
Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε στις 22 Φεβρουαρίου (και όχι στις 25 Μαρτίου) 1821 στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και τελείωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 με τη...
Διαφημιστέιτε εδώ