Το πρόγραμμα και τους υποψηφίους του συνδυασμού «Νέα Αρχή για την Αττική» παρουσίασε ο Πατούλης

Τους βασικούς άξονες αλλά και τις προτεραιότητες του προγράμματος του συνδυασμού «Νέα Αρχή για την Αττική» που θα διασφαλίσει ότι η Αττική θα γίνει στην πράξη κι όχι στα λόγια, η πρώτη Περιφέρεια της χώρας, παρουσίασε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Cαravel.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε και το σύνολο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων με το συνδυασμό «Νέα Αρχή για την Αττική».

Σε μία κατάμεστη αίθουσα, ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τους πολίτες για της στήριξη τους και έστειλε, εν μέσω χειροκροτημάτων, μήνυμα νίκης ελπίδας και αισιοδοξίας, ότι πλησιάζει η ώρα που θα αλλάξει η Αττική και οι ζωές μας.

«Θέλω να σας δώσω μια διαβεβαίωση. Θα σας υποσχεθώ, μόνον όσα μπορώ να κάνω. Τίποτα παραπάνω» διαμήνυσε ο κ. Πατούλης και επισήμανε πως οι προγραμματικές δεσμεύσεις του «απαντούν στις μεγάλες αγωνίες των πολιτών και προτείνουν λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα.

Στις βασικές προτεραιότητες και στόχους είναι η αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές, η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μέσα από 19 εμβληματικά έργα και παρεμβάσεις, η δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, η επένδυση σε προγράμματα για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την πρόληψη υγείας.

«Αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων χωρίς να επιβαρύνονται οι πολίτες»

Πρώτη προγραμματική δέσμευση είναι η υιοθέτηση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα βασίζεται σε 16 βασικά σημεία :

 • στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης, που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι της Αττικής.
 • στη συνεργασία με το Κεντρικό Κράτος , για την υιοθέτηση fasttrack διαδικασίων, όσον αφορά καταρχήν τη χωροθέτηση των πράσινων σημείων σε κάθε Δήμο.
 • στον επανασχεδιασμό του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να αμφισβητούνται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες
 • στο να τεθεί ένα οριστικό ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να πάψει επιτέλους η Φυλή να είναι Χώρος Ταφής Ανεπεξέργαστων Απορριμμάτων
 • στην υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση.
 • στην ανάπτυξη σημείων για την κεντρική συλλογή και εμπορία ανακυκλώσιμων.
 • στην επεξεργασία του υπολείμματος από την Διαλογή στην Πηγή για την παραγωγή επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας.
 • στη σταδιακή ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή, σύμφωνα με την Οδηγία για την Κυκλική Οικονομία
 • στο σχεδιασμό και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και Χώρων Υγειονομικής Ταφής των ελαχιστοποιημένων Υπολειμμάτων, που πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν την μη επιτρεπτή ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
 • στην άμεση καθιέρωση του «καφέ» κάδου για τη χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού, με παροχή κινήτρων στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων , όπως είναι οι χώροι μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι λαϊκές αγορές, κ.α.
 • στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για γυαλί, χαρτί και ανακυκλώσιμα και τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές ανακύκλωσης.
 • στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
 • στην παροχή Αντισταθμιστικών Μέτρων προς όφελος των Δήμων που φιλοξενούν μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και μέτρα επιβράβευσης σε Δήμους που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά Ανακύκλωσης στην Πηγή.
 • στην κατασκευή υποδομών για την ασφαλή διαχείριση και διάθεση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Θα προωθήσουμε άμεσα και δυναμικά την ανακύκλωση, μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών. Με έμφαση στα σχολεία και στις νέες ηλικίες.
 • Θα προωθήσουμε την «πράσινη επιχειρηματικότητα», τις συνέργειες με επαγγελματικούς φορείς , αλλά και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση νέων έργων.

«Αυτό που δεν κατάφεραν Δούρου και Σγουρός θα το καταφέρουμε εμείς» υπογράμμισε ο κ. Πατούλης και σημείωσε πως στόχος είναι να αξιοποιηθούν πηγές χρηματοδότησης όπως οι πόροι του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί, πόροι από το κεντρικό κράτος αλλά και πρόσθετοι πόροι από την Ευρωπαική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

«Νέα Αρχή στην Πολιτική Προστασία. Κανένας πολίτης απροστάτευτος»

Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι, όπως ανέφερε, η ενίσχυση του τομέα της πολιτικής προστασίας, με έμφαση στην πρόληψη. «Οι προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής, έχουν ταυτιστεί με καταστροφικές στιγμές της Αττικής» τόνισε και πρόσθεσε πως στόχος είναι να μην ξανανιώσει ποτέ κανένας κάτοικος της Αττικής, ανασφάλεια.

Ο κ. Πατούλης συνόψισε το σχέδιό για την πολιτική προστασία σε 11 βασικές θέσεις :

 • Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων, με εκπόνηση τεχνικών μελετών διαχείρισης κινδύνων ανά περιοχή,.
 • Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με Μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη την Αττική.
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα για όλη την Αττική.
 • Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος και ταχύτατος συντονισμός.
 • Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.
 • Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε Δήμο και στην Περιφέρεια συνολικά
 • Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών, με εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης , με αποδέκτες την Περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι ώστε να αντιδρούν άμεσα σε έκτακτες ανάγκη.
 • Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο στην Αττική, με αποστολή SMS.
 • Εξασφάλιση πόρων , με αξιοποίηση εθνικών αλλά και ευρωπαικών κονδυλίων.
 • Αναβάθμιση του ρόλου των Συνδέσμων.
 • Διεκδίκηση από το Κεντρικό Κράτος να τεθεί ως δομική προτεραιότητα στα πλαίσια εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ η διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών.

Παράλληλα θα δημιουργηθούν τριάντα ιδιόκτητων Αντιρρυπαντικών Σταθμών, στρατηγικά χωροθετημένων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλου του παραλιακού μετώπου της Αττικής, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούν ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής.

«Θα χρηματοδοτήσουμε αντιπλημμυρικά έργα»

Ειδική αναφορά έκανε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής για την ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής διατυπώνοντας 6 δεσμεύσεις:

 • Επίμονη διεκδίκηση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου , για να αντιμετωπιστεί το χάος αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων.
 • Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής των μελετών οριοθέτησης και των έργων διευθέτησης ρεμάτων αφού αξιολογηθεί σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η επικινδυνότητα και οι προτεραιότητες.
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη μείωση των συνεπειών τους.
 • Υλοποίηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.
 • Μακροσκοπική χαρτογράφηση των ρεμάτων
 • Λειτουργία των ρεμάτων ως «Ανοιχτά Ρέματα», για να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου, και χώρους αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό οριοθετούνται και επιτηρούνται.

Ως κορυφαίο ζήτημα ανέδειξε και το θέμα της ασφάλειας υπογραμμίζοντας ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ της Περιφέρειας, των Δήμων και της Κοινωνίας των Πολιτών, σε εστιασμένες καλές πρακτικές αλλά και την έμπρακτη στήριξη του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μέσα και εξοπλισμό, όπως την αγορά οχημάτων.

«Θα κάνουμε την Περιφέρεια Αττικής πρωταγωνιστή στην ανάπτυξη»

Με δεδομένο ότι «σήμερα η Περιφέρεια Αττικής είναι ουραγός στην απορρόφηση των ευρωπαικών κονδυλίων και το αναπτυξιακό της μέλλον διαρκώς υπονομεύεται», αιχμή του προγράμματος του κ. Πατούλη είναι το στρατηγικό πλάνο για την αναπτυξιακή επανεκκίνησή της, το οποίο στηρίζεται σε 8 άξονες:

 • Αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας.
 • Διεκδίκηση νέων κι αναξιοποίητων υπαρχόντων ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 • Συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και διεκδίκηση για εκτέλεση με πόρους του Κεντρικού Κράτους μεγάλων έργων και παρεμβάσεων στην Αττική.
  Σύνδεση του προγράμματος έργων της Περιφέρειας , με τα έργα που εκτελεί το Κράτος, ώστε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την Αττική
 • Παροχή διευκολύνσεων και κινήτρων σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην Αττική. Θεωρούμε αδιανόητο εμβληματικές επενδύσεις, όπως του Ελληνικού, να μην στηρίζονται με κάθε μέσο απο την Περιφέρεια.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
 • Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, του πολιτισμού και των μνημείων της , με στοχευμένη τουριστική προβολή.

Θέλουμε να δημιουργηθούν άνω απο 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί αν πέραν των έργων αναπτύξουμε ως Περιφέρεια συνέργειες με τις δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας κι επενδύσουμε σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο θεματικός τουρισμός, η υγεία και ευεξία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.

«19 εμβληματικά έργα θα αλλάξουν την εικόνα της Αττικής»

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης ανακοίνωσε σειρά έργων και παρεμβάσεων που θα γίνουν σε συνεργασία με τους Δήμους και τα οποία είναι τα εξής:

 • Η κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών αποβλήτων
 • Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, για να μην θρηνήσουμε ξανά απώλειες ζωών και περιουσιών.
 • Η ολοκλήρωση των μελετών και της διαδικασίας οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων της Αττικής
 • Η υλοποίηση προγράμματος ανάδειξης ποταμών και χειμάρρων της Αττικής, στη λογική του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού που δεν θέλουν τα ποτάμια σκεπασμένα με τσιμέντο
 • Η ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών logistics , έτσι ώστε να παράγονται νέα προϊόντα στην Αττική και να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
 • Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδιασμού του παράκτιου Μετώπου της Αττικής και των Νήσων, βάσει των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης, του Γαλάζιου Τουρισμού και της Κυκλικής Οικονομίας.
 • Η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου , τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και τη διασφάλιση της συντήρησης του.
 • Η ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού και η σύνδεσή της με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης.
 • Η αναβάθμιση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (από τη σύνδεση με Δυτική Περιφερειακή έως το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού), σε λεωφόρο ελεύθερης ροής
 • Η σύνδεση της περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου
 • Η επέκταση και ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης προς Εθνική Οδό Αθηνών– Λαμίας.
 • Η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναδάσωσης και δασοπροστασίας με τη φύτευση και συντήρηση τουλάχιστον 1.000.000 δέντρων σε όλη την Αττική, με στόχο να πρασινίσουν ξανά οι ορεινοί όγκοι και οι αστικοί χώροι του Λεκανοπεδίου.
 • Η αναβάθμιση των λιμανιών Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας.
 • Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας κι ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων.
 • Η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.
 • H αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων που φιλοξένησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέ διεξαγωγή αγώνων και megaαθλητικών events.
 • Η ανάπτυξη δικτύου συγκοινωνίας με υδροπλάνα στα όρια της Περιφέρειας.
 • Η κατασκευή και λειτουργία ενός Νέου Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.
 • Η στήριξη με ουσιαστικά μέτρα όσων ασχολούνται στην Αττική, με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.
«Στόχος να γίνει η Αττική 12μηνος τουριστικός προορισμός»

O υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι προβλέπεται
η ίδρυση και λειτουργία του Πρώτου Περιφερειακού Πανεπιστημίου της Αττικής, ενώ θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού, του αθλητισμού και του πολιτισμού, με στόχο να γίνει η Αττική ελκυστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο.

Ενδεικτικά ανέφερε:

 • Ανάδειξη των εμβληματικών μνημείων και σημείων της Αττικής .
 • Συνεργασία με την Εκκλησία για να αναδείξουμε την παράδοση και ιστορία του πολιτισμού μας.
 • Σε συνεργασία με τους Δήμους, δημιουργούμε νέες αθλητικές υποδομές σε κάθε γωνιά της Αττικής.
 • Εκπονούμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
 • Σχεδιάζουμε την νέα ενιαία τουριστική ταυτότητα της Αττικής, την οποία προβάλλουμε συστηματικά σε όλες τις αγορές του εξωτερικού.
 • Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ενιαίου Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει όλες τις δράσεις.
  Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού υψηλής οικονομικής απόδοσης, όπως ο τουρισμός υγείας κι ευεξίας , ο καταδυτικός τουρισμός, ο τουρισμός γαστρονομίας.
«Προτεραιότητα η προσβασιμότητα στις πόλεις και η πρόληψη υγείας των πολιτών»

Ψηλά στην ατζέντα του προγράμματος, είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας των ΑΜΕΑ για πιο «ανθρώπινες πόλεις» μέσα από την αναθεώρηση του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης σε συνεργασία με τους Δήμους, την προώθηση πολεοδομικών παρεμβάσεων αλλά και οι παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης της υγείας μέσα από:

 • -Πολιτικές Πρόληψης , με προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης. Ενίσχυση των δομών πρόληψης όλων των Δήμων της Αττικής.
 • -Υλοποίηση Στρατηγικής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και τους κρατικούς φορείς:
 • -Υλοποίηση προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου στις 7 βασικές ασθένειες που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου.
 • -Διασφάλιση του δικαιώματος της προσβασιμότητας και της ισοτιμίας στην κινητικότητα , σε όλα τα άτομα με αναπηρία, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, ώστε να μην αισθάνονται αποκλεισμένοι μέσα στις ίδιες τους τις πόλεις. Παράλληλα, όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούν τον εμβολιασμό, τη σήμανση και τη φιλοξενία όλων των αδέσποτων ζώων, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι στον τομέα αυτό έχουν να γίνουν πολλά ακόμη.
«Δώστε μου την ευκαιρία να δουλέψω για την Αττική»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης δεσμεύτηκε ότι θα διεκδικήσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

«Στις 26 Μαίου γυρίζουμε σελίδα. κάνουμε μια νέα αρχή. Έχω αποδείξει,
από όποια θέση ευθύνης κι αν πέρασα, ότι μπορώ να κάνω έργο. Ο κ. Σγουρός, και η κα Δούρου, αποτελούν τη διαφορετική όψη, του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Η απάντηση στα προβλήματα δεν μπορεί να είναι πρόσωπα που εκφράζουν την απραξία του χθες. Η απάντηση είναι το δικό μας ρεαλιστικό πρόγραμμα. Αυτό που ζητώ είναι να μου δώσετε την ευκαιρία να δουλέψω για την Αττική και τους κατοίκους της.

Στην εκδήλωση παρέστησαν: ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ Α. Γεωργιάδης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μ. Κεφαλογιάννης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθήνας Κ. Μπακογιάννης, ο βουλευτής ΝΔ Ι. Τραγάκης, η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη, οι υποψήφιοι βουλευτές ΝΔ Σ. Ιωαννίδης, Δ. Καλογερόπουλος, Γ. Γιακουμάτος, Δ. Παπανικολάου, Δ. Ιατρίδης, Φ. Καρύδας, Γ. Καλιάνος, Ι. Καλαντζάκου, Τ. Γαϊτάνης, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Μ. Αγγελόπουλος, Γ .Αμοιράς, Β. Μιχαλολιάκος, Γ. Βακόνδιος, ο πρώην υφ. Υγείας, Α. Γιαννόπουλος, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Θ. Δαμιανός, ο πολιτευτής Λέσβου ΝΔ Δ. Παπαγιαννίδης, ο πολιτευτής ΝΔ Αλ. Μωραϊτάκης, ο πολιτευτής ΝΔ Σ. Σπυρίδων, ο πρώην βουλευτής Ποταμιού Ν. Ορφανός, ο γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ Ν. Χαρδαλιάς, η Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Βορείων Προαστίων και υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αμαρουσίου Μ. Σταυράκη -Πατούλη, ο Δήμαρχος Δάφνης- Υμηττού και υποψήφιος βουλευτής Μ. Σταυριανουδάκης, οι Δήμαρχοι Παπάγου-Χολαργού Η. Αποστολόπουλος, Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, Φιλοθέης-Ψυχικού Π. Ξυριδάκης, Καλλιθέας Δ. Κάρναβος, η Αντιδήμαρχος Γλυφάδας Ζ. Πατεράκη, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αλ. Αρβανιτάκης, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου της κας Μπακογιάννη Π. Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ 2ου Διαμερίσματος Αθηνών Π. Ευθυβουλίδης, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Βύρωνα Β. Δεμπόνος, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Λαυρεωτικής Κ. Λιούμης, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Κορωπίου Ρ. Καρβεντούζη, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ 6ου Διαμερίσματος Αθηνών Κ. Πλατόπουλος, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με το συνδυασμό του Κ. Μπακογιάννη Ινές -Αγγελή Λυκούδη, Β. Αθανασοπούλου, Α. Γκαγκάκη, Α. Παπαδάκης, Κ. Νικηφόρου, Κ. Τσώλος, Ζ. Λεβής, Γ. Λέων, Ν. Αβραμίδης και οι υποψήφιοι 3ης Κοινότητας με το συνδυασμό του Κ. Μπακογιάννη Β. Ξυδέας και Μ. Βωβός, ο τέως διευθυντής της ΝΔ Κ. Τζημάρας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. Αβραμοπούλου Ελένη, Τραπεζικός Υπάλληλος

2. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Εργαζόμενος στις ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

3. Αλυμάρα Σοφία, Χειρουργός Οφθαλμίατρος

4. Βέργη Αγγελική (Λίνα), Συνταξιούχος Υπάλληλος Αεροπορικών εταιρειών

5. Βλάχος Γεώργιος, Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής

6. Γαλανοπούλου Χριστίνα, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής – Προπονήτρια Στίβου

7. Γαλή Νικολίτσα (Νινέτα), Φιλόλογος

8. Γαροφαλάκη-Ντίντα Μαρία, Συνταξιούχος, Διευθυντικό στέλεχος Ολυμπιακής Αεροπορίας, Εκλεγμένη Δημοτική σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων

9. Γιαννόπουλος Λάμπρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

10. Γκόρου- Ρόντου Αμαλία, Φιλόλογος

11. Δημόπουλος Γεώργιος, Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, τ. Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων

12. Δρόσος Θεοφάνης, Ιατρός Παθολόγος

13. Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Οικονομολόγος

14. Κοκόσης Ευάγγελος, Συνταξιούχος Υπάλληλος Ο.Α.

15. Κοντόγγονα-Γιαννάκη Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος

16. Κουρή Μαρία, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ηλιούπολης

17. Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Διευθυντής Επικοινωνίας σε θέματα προώθησης του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα

18. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Δικηγόρος, Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

19. Λιακόπουλος Αλέξανδρος, Ταξίαρχος Αστυνομίας εν αποστρατεία

20. Λογοθέτης Κίμων, εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

21. Μαγουλάς Αθανάσιος, ανθυπαστυνόμος, πρώην Αντιδήμαρχος στον Καλλικρατικό Δήμο Μακρακώμης

22. Μαρκάκη Ευαγγελία (Λίλλιαν), Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια

23. Μήλας Παναγιώτης, Ακτιβιστής

24. Μητριάνου Ιουλία (Τζούλη), Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων

25. Μπέλλου Ζέτα-Αικατερίνη, Ιδιοκτήτρια κέντρων ξένων γλωσσών – καθηγήτρια

26. Μπιτουλιώτης Χρήστος, Δημοτικός Υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων

27. Μπουλούκος Γεώργιος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

28. Μωραϊτάκης Γεώργιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Πρόεδρος Τρίτης Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων

29. Ντόβας Φίλιππος, Καθηγητής Παραϊατρικών Επαγγελμάτων Υγείας, τ. Διαιτητής Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής FIFA UEFA

30. Οικονόμου Ιωάννης, Πρόεδρος Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής

31. Παπαδόπουλος Παύλος, Βιοτέχνης

32. Πιστόλας Δημήτριος, Νοσηλευτής και Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

33. Πλατάνα Ελένη, Απόφοιτη Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας

34. Πολυμερόπουλος Βασίλειος, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων

35. Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Ηθοποιός Σεναριογράφος και Στιχουργός

36. Σπανού Σπυριδούλα-Κυριακούλα (Κική), Εκλεγμένο Μέλος στο ΔΣ της «Παναθηναϊκής»

37. Στεφανίδης Δημήτριος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής «Παναγία Ευαγγελίστρια»

38. Τομπούλογλου Ιωάννης, Τελωνειακός Υπάλληλος, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

39. Τρανούλη Αθηνά, Σχεδιάστρια Μόδας

40. Τριάντος Στυλιανός, Ιατρός ΩΡΛ

41. Τσούτσουρας Κωνσταντίνος, Ιατρός Μικροβιολογίας – Βιοπαθολογίας

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Αυγερινός Αθανάσιος, Οικονομολόγος, πρώην Αντινομάρχης Ανατολικής Αττικής

2. Βλάχου Γεωργία, Ελεύθερος Επαγγελματίας

3. Γιαρένης Δημήτριος, Ασφαλιστής, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Διονύσου

4. Καλύβας Δημήτριος, Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ

5. Καρασαρλής Αναστάσιος (Τάσος), Υψηλόβαθμο Τραπεζικό Στέλεχος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου και νυν Αντιπρόεδρος

6. Καρατζάς Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παλλήνης

7. Κατσανδρή Αικατερίνη, Ιατρός Παθολόγος

8. Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, πρώην βουλευτής

9. Κατσίκης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρώην Αντινομάρχης Ανατολικής Αττικής

10. Κιούκης Δημήτριος, Επιχειρηματίας, πρώην Αντιπρόεδρος του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

11. Κοσμίδη Ευρώπη, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

12. Κουλουβράκη Ιωάννα (Γιάννα), Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής

13. Λεντή Άννα – Βασιλεία, Οικονομολόγος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης, Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

14. Λυμπεροπούλου – Καραγιάννη Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, Εκλεγμένη Τοπική Σύμβουλος στο Δήμο Παιανίας

15. Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος, Ιατρός βιοπαθολόγος – μικροβιολόγος

16. Οικονομάκος Ιωάννης, Γενικός Γιατρός, πρώην Δήμαρχος Ωρωπού

17. Πέππας Νικόλαος, Οικονομολόγος-Επιχειρηματίας, τ. Αντινομάρχης Ανατολικής Αττικής, Παρολυμπιονίκης

18. Σοφιανός Νικόλαος, Επιχειρηματίας

19. Στάμου Νικόλαος, Επιχειρηματίας, πρώην Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

20. Σύρμας Αγγελής, πρώην Δήμαρχος Αυλώνα Αττικής

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. Βάρσου Μαργαρίτα, Ιδιωτική Υπάλληλος, απόφοιτη τμήματος Πολιτικών Επιστημών

2. Βρύνα Φωτεινή, Επικεφαλής Γραφείου Ισότητας ΕΝΠΕ, Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής

3. Δαλιάνη Φωτεινή, Αρχιτέκτων Μηχανικός

4. Δημητρέλλος Ευάγγελος, Ιατρός Κλινικός Παθολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βριλησσίων

5. Δουνδουλάκη Ελένη, Δρ. Θεατρολόγος, πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Ψυχικού

6. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, πρώην ανώτατο στέλεχος σε θέματα Περιφερειακής Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

7. Ζαννή Ασημίνα (Μανίνα), Υπάλληλος Ακαδημίας Αθηνών

8. Κατσαγκόλης Ιωάννης, Οικονομολόγος Υγείας, Ραδιολόγος Ακτινολόγος

9. Κατσιουγιάννη (Stridborg) Μερόπη (Marie), Οδοντίατρος

10. Κεφαλογιάννη Λουκία, Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων

11. Κεχρής Ιωάννης, Γενικός Χειρουργός, Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

12. Κόκκαλης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αμαρουσίου

13. Κοσμάς Δημήτριος, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων

14. Κούρταλης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Εμπειρογνώμονας του ΤΕΕ

15. Λαδόπουλος Θρασύβουλος (Βάκης), Εργαζόμενος στον Τραπεζικό τομέα και στον τομέα Τηλεπικοινωνιών

16. Λεονάρδου Πολυτίμη, Ιατρός Ακτινολόγος, Μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ

17. Νάνου Πηνελόπη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

18. Παπαδοπούλου Βαρβάρα (Βάνα), Χημικός Μηχανικός

19. Πίσπα Γεωργία, Υπ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

20. Σαντοριναίος Νικόλαος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Δήμο Κηφισιάς

21. Σιδέρης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

22. Σπηλιωτοπούλου Βασιλική (Βάσω), πρώην δήμαρχος Εκάλης

23. Τσάκωνα Ασημίνα – Γεωργία, Αρχιτέκτων Μηχανικός

24. Ψυχόπαιδας Λεωνίδας, Απόφοιτος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ερυθραίας

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Γεωργόπουλος Γεώργιος, Ιατρός, Πρώην Δήμαρχος Ελευσίνας

2. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιδήμαρχος Δήμου Μεγαρέων

3. Λινάρδος Ιωάννης, Απόστρατος Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος

4. Πέππας Χρήστος, Χημικός Μηχανικός, στέλεχος Ελληνικών Πετρελαίων

5. Σωτηρίου Ιωάννης, Υπάλληλος στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

6. Τζανόπουλος Μιχάλης, Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. Αγγελοπούλου Μαρία, Ελεύθερη Επαγγελματίας, πρώην Δημοτική Σύμβουλος

2. Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Δάσκαλος – Πολιτικός Επιστήμονας

3. Αλεξοπούλου Σταματούλα (Ματίνα), Ιδιωτική Υπάλληλος

4. Αστρινάκη Χρυσούλα (Χρύσα), Οικονομολόγος

5. Βίγλας Αθανάσιος, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών

6. Δουγένης Αντώνιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας

7. Ζέρβα (Διαμαντή) Μαρία, Οικονομολόγος, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ιλίου

8. Κανελλόπουλος Δημήτριος, Δικηγόρος Αθηνών

9. Καραβίτης Πέτρος, βετεράνος ποδοσφαιριστής, τ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου

10. Κεμεντζετζίδης Κυριάκος, Ελεύθερος Επαγγελματίας

11. Κεραμύδας Λάμπρος, Υπάλληλος Δήμου Αθηναίων

12. Λεωτσάκος Ανδρέας, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίας Βαρβάρας

13. Μακρίδου-Καραπιδάκη Ειρήνη, Δικηγόρος Αθηνών

14. Μουλιάτος Δημήτριος, Πρόεδρος Σωματείου Λαϊκών Αγορών

15. Οφθαλμίδης Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

16. Παπασπύρου Αθανασία, Χημικός

17. Ρέτζιου Αμαλία, Έμπορος – ελεύθερος επαγγελματίας

18. Σπυρακόπουλος Ιωάννης, Ιατρός Παθολόγος

19. Σπυράκος Ανδρέας, Απόφοιτος στρατιωτικής σχολής ΤΑΥΥ/ΣΕΤΗΛ

20. Τόλης Ιωάννης-Παναγιώτης, Πρωταθλητής kick boxing, φοιτητής Ιατρικής

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ

1. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Ιδιοκτήτρια εκπαιδευτικών δομών, καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών

2. Κουλιζάκος Μιχαήλ, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας

3. Παπασσάβας Όμηρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος Δήμου Σαλαμίνας

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. Αδαμόπουλου Γεωργία (Τζίνα), Τελειόφοιτη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

2. Αλαφογιάννη Μαρία, Εργοδηγός δομικών έργων

3. Ανανιάδου-Παγουρτζή Μαρία, στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, Αντιδήμαρχος Δήμου Αλίμου

4. Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Ηθοποιός

5. Γεράγγελου Αλεξάνδρα (Σάντρα), Λογίστρια – φοροτεχνικός Α’ τάξης

6. Γιάνναρος Θεόδωρος, Βιολόγος, Διοικητής Νοσοκομείου «Ελπίς»

7. Γκόρης Δημήτριος, Εκδότης

8. Γρηγορίου Ηλίας, Οικονομολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αλίμου

9. Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Δικηγόρος

10. Καϊσίδου Δέσποινα, Επιχειρηματίας

11. Κοκκώνης Παναγιώτης, Ιατρός Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

12. Μαμαλάκης Στυλιανός, Μαθηματικός MSc – Συγγραφέας

13. Μπούλιας Ελευθέριος, Φυσικός, πρώην ΓΓ Νέας Γενιάς

14. Νάνου Δήμητρα, Δικηγόρος

15. Πάγκαλης Ανδρέας, Ειδικός Παθολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Νέας Σμύρνης

16. Πασβαντίδης Χαράλαμπος (Χάρης), Οικονομολόγος, πρώην Αναπληρωτής Νομάρχης Αθηνών

17. Πολίτης Βασίλειος, Υποναύαρχος Π.Ν. (ε.α.)

18. Σταμούλης Δημήτριος, Πτυχιούχος Πληροφορικής, Αντιπρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας

19. Τζιγκουνάκης Χαραλάμπος (Μπάμπης), Αντιστράτηγος εν αποστρατεία

20. Τριβυζάκης Μιχαήλ, Ειδικός Παθολόγος Γαστρεντερολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

21. Χατσίκας Δημήτριος, Ταξίαρχος (ΠΖ) εν αποστρατεία, εκλεγμενο μέλος της ένωσης απόστρατων αξιωματικών

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Αντωνάκου Σταυρούλα, Ολυμπιονίκης, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Υδατοσφαίρισης

2. Βοϊδονικόλας Σταύρος, Απόστρατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πειραιά

3. Γαλανός Νικόλαος, π. βουλευτής Β ΠΕΡΑΙΑ ΠΑΣΟΚ, π. περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

4. Γιαννακάκου Ευαγγελία (Λίτσα), οδοντίατρος

5. Γούλας Αντώνιος, Απόφοιτος Οικονομικών – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

6. Δημαράκη Γεωργία (Τζίνα), Δικηγόρος

7. Ευσταθόπουλος Σαράντος (Σαραντάκος), Μαθηματικός, τ. Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Πειραιά

8. Καλαϊτζάκη Ελένη, εργαζόμενη στην ΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

9. Κρητικού – Χαμπαρτσουμιάν Αρετή, Διεθνολόγος

10. Μαχαίρα (Αλκαίου) Ελένη (Λένα), Καλλιτέχνης – Τραγουδίστρια

11. Μελάς Σταύρος, Μηχανολόγος – Μηχανικός

12. Μονέος Νικόλαος, Διαμερισματικός Σύμβουλος στη Νίκαια και Δημοτικός Σύμβουλος

13. Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου Ευγενία, Δικηγόρος, πρώην δημοτική σύμβουλος Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

14. Μώρου Αγγελική, Απόφοιτη Πανεπιστημίου Πειραιά

15. Παπαγεωργίου Νικόλαος, Επιχειρηματίας

16. Παπασταφίδα (Βολίκα) Ελένη, Ιατρός Γυναικολόγος

17. Πέτρακα Ελένη, Απόφοιτος ΕΣΔΥ

18. Ρώσσου Άννα, Απόφοιτος Διοίκησης επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο

πηγή: kalpi19.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here