Διαφημιστείτε εδώ

Χιλιάδες προσλήψεις στους Δήμους – Διαγραφές δημοτικών προστίμων

Με το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών επιστρέφουν οι σχολικοί φύλακες. Σε δεύτερη φάση θα ρυθµιστούν και οι οφειλές πολιτών

Χιλιάδες προσλήψεις µονίµων αλλά και εποχικών οι οποίες µπορεί να πραγµατοποιούνταν µέσα στην προεκλογική περίοδο εξαιρούνται από τους σχετικούς περιορισµούς µε βάση το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και περιλαµβάνει επίσης αύξηση υπερωριών και επιστροφή των σχολικών φυλάκων στους δήµους. Το πολυνοµοσχέδιο χωρίζεται σε τρία µέρη: το πρώτο αφορά την προαγωγή µέτρων για την ισότητα των φύλων, το δεύτερο ρυθµίσεις για δικαιότερη απονοµή ελληνικής ιθαγένειας και το τρίτο θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα 11 βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου είναι:

 1. Εξαιρούνται παγίως από την αναστολή της προεκλογικής περιόδου όσες προσλήψεις είχαν δροµολογηθεί πριν από την επίσηµη έναρξή της, δηλαδή έναν µήνα πριν. Πρώτη και κύρια προκήρυξη που εξαιρείται είναι η 3Κ/2018 για τις 8.166 θέσεις σε καθαριότητα, ύδρευση και αποχέτευση των δήµων. Τα οριστικά αποτελέσµατα αναµένονται τις επόµενες εβδοµάδες, αλλά οι προσλήψεις µπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο προκειµένου να εκδοθούν διαπιστωτικές πράξεις από κάθε δήµο, οπότε υπήρχε κίνδυνος να περάσει η 26η Απριλίου.
 2. Η εξαίρεση αφορά επίσης εποχικό προσωπικό σε τοµείς της Αυτοδιοίκησης όπως αυτό που αφορά τα ΚΑΠΗ, την καθαριότητα, τους παιδικούς σταθµούς, παιδικές κατασκηνώσεις, ναυαγοσώστες, υδρονοµείς άρδευσης, χειριστές µηχανηµάτων, πυρασφάλεια, προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας και προσωπικό από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ του Ν. 3584/2007. Επίσης εξαιρούνται οι µετατάξεις επιστροφής των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών από σωφρονιστικά ιδρύµατα στους κατά τόπους δήµους.
 3. Επιστρέφουν στους δήµους περίπου 500 από τους σχολικούς φύλακες που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα το 2013 και αναγκάστηκαν να µεταταγούν ως βοηθητικό προσωπικό σε νοσοκοµεία.
 4. Οι υπάλληλοι των ∆ήµων Μεγαρέων, Ελευσίνας, Μάνδρας και της Ανατολικής Αττικής που εργάστηκαν υπερωριακά για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα και τις πυρκαγιές που «χτύπησαν» αυτές τις περιοχές θα αµειφθούν αναδροµικά για τις υπερωρίες που χρειάστηκε να κάνουν και ξεπέρασαν το ανώτατο επιτρεπόµενο των ωρών.
 5. Ο αριθµός των εποχικών που θα µπορούν να προσλαµβάνουν οι δήµοι µέσω κεντρικών αυτοτελών πόρων σε παιδικούς σταθµούς, τεχνικές υπηρεσίες κ.λπ. αυξάνεται κατά 42,9%, από 933 σε 1.333 άτοµα ετησίως.
 6. Για τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες τους έχουν προθεσµία έως τις 31/12/2019 προκειµένου να τα δηλώσουν στον δήµο και να διαγράψουν τις οφειλές που είχαν δηµιουργηθεί έως τότε.
 7. Αυξάνεται ο αριθµός των υποψηφίων που µπορεί να υπάρχουν σε κάθε αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο, ο οποίος θα µπορεί να είναι 50% πάνω από τις θέσεις στο δηµοτικό ή το περιφερειακό συµβούλιο.
 8. ∆εν θα ισχύει κώλυµα συµµετοχής στις εκλογές για διοικητές, προέδρους και λοιπά µέλη διοίκησης ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ για την πρώτη εφαρµογή του νόµου και εφόσον παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων, στον τελευταίο προεκλογικό µήνα.
 9. Μειώνεται κατά 2 έτη ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη στο ∆ηµόσιο των υπαλλήλων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τους κατόχους αποφοιτηρίου δηµόσιου ΙΕΚ, διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών, ή κατόχους πτυχίου επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, του Μεταλυκειακού Ετους – Τάξης Μαθητείας.
 10. ∆εν θα ισχύει η αναγκαστική κάλυψη από άτοµα µε αναπηρία του 10% των θέσεων υπαλλήλων εφόσον οι προκηρυσσόµενες θέσεις αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, τις υπηρεσίες κοιµητηρίων και τους κλάδους ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων, ∆Ε Οδηγών, ∆Ε Υδραυλικών, ∆Ε Ηλεκτρολόγων, ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας, ∆Ε Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων.
 11. Στις θέσεις ειδικών συνεργατών ο δήµαρχος θα µπορεί να προσλαµβάνει και δηµοσιογράφους-µέλη αναγνωρισµένων ενώσεων, δυνατότητα που είχε καταργηθεί το 2010.
Εως 100 δόσεις

Στο πολυνοµοσχέδιο υπήρχε αρχικά και πρόβλεψη για τη ρύθµιση οφειλών των δηµοτών σε 100 δόσεις, η οποία όµως αφαιρέθηκε. Σύµφωνα µε πληροφορίες, αναµένεται να έρθει σε επόµενη φάση, πιθανότατα µαζί µε τη ρύθµιση των οφειλών στην Εφορία. Προέβλεπε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 50%-100% και ρύθµιση έως και 100 δόσεις. Η εφάπαξ εξόφληση των οφειλών σβήνει προσαυξήσεις (τόκους-πρόστιµα) κατά 100%, η πληρωµή σε 2 έως 24 δόσεις διαγράφει το 80% των προσαυξήσεων, σε 25 έως 48 δόσεις το 70%, σε 49 έως 72 δόσεις το 60% και σε 73 έως 100 δόσεις το 50%. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται οι κατασχέσεις και µε την εξόφληση µικρού µέρους της συνολικής οφειλής (π.χ. το 5% για ποσό κάτω των 5.000 ευρώ) θα αίρεται και η δέσµευση της φορολογικής ενηµερότητας του οφειλέτη.

Ανοιξε ο δρόµος για 400 νέους οδηγούς

∆ηµοσιεύτηκε χθες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο νόµος 4599/2019, µε τον οποίο ανοίγει ο δρόµος για προσλήψεις οδηγών µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Συνολικά στον ΟΑΣΘ, σύµφωνα µε όσα έχει δηλώσει ο διευθύνων σύµβουλος του οργανισµού, Σάββας Παναγιωτίδης, θα γίνουν 400 προσλήψεις οδηγών. Από αυτούς οι 150 θα είναι διετούς διάρκειας και οι υπόλοιπες 250 αορίστου χρόνου. Μέσω της διαδικασίας που ορίζει ο νόµος 4599/2019 θα γίνει η πρόσληψη των 150 οδηγών, όπως διευκρίνισε στο «Εθνος» ο κ. Παναγιωτίδης. Οι υπόλοιποι 250 θα προσληφθούν µέσω του ΑΣΕΠ. Για τους 150, η διαδικασία που προβλέπει ο νόµος σχετικά µε την προκήρυξη που θα εκδοθεί είναι η εξής:

Προκήρυξη

Η προκήρυξη εκδίδεται από τον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), η οποία χορηγείται εντός 15 ηµερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας, θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση. Στην προκήρυξη θα αναφέρονται αναλυτικά: ο συνολικός αριθµός των οδηγών που θα προσληφθούν και τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά. Σύµφωνα µε τις προθεσµίες και το χρονοδιάγραµµα, η προκήρυξη αναµένεται να δει το φως της δηµοσιότητας στις αρχές Απριλίου. Παράλληλα τρέχουν µε γοργό ρυθµό οι διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ που θα αφορά την πρόσληψη250 ατόµων, οδηγών αλλά και κάποιων τεχνιτών. Στόχος της διοίκησης του οργανισµού είναι να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε προσωπικό, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Την ίδια στιγµή προχωρούν και οι διαδικασίες για την προµήθεια 350 αστικών λεωφορείων, που θα ανανεώσουν τον στόλο στη Θεσσαλονίκη.

πηγή: ethnos.gr

Exit mobile version