3B: Δάνειο 1.600.000 ευρώ για το δημοτικό οδοφωτισμό

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

Με ευρεία πλειοψηφία 24 θετικών ψήφων επί 26 παρόντων δημοτικών συμβούλων εγκρίθηκε η λήψη δανείου ύψους 1.600.000 € για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης του δικτύου έξυπνου Δημοτικού Φωτισμού, το οποίο θα αντικαταστήσει το σύνολο του δημοτικού οδοφωτισμού στην πόλη μας.

Το δάνειο, διαρκείας δέκα ετών, θα χορηγηθεί από δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και συγκεκριμένα, κατά 50% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Εξάλλου ο Δήμος μας λόγω της οικονομικής του ευρωστίας έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης, σε μια εποχή που λίγοι φορείς του δημοσίου μπορούν, να θεωρηθούν αξιόχρεοι.

Το έργο της εγκατάστασης του Δημοτικού Οδοφωτισμού πλέον βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης της απαιτούμενης διαδικασίας και υπολογίζεται, ότι ο εργολάβος θα εγκατασταθεί εντός του Οκτωβρίου ή το αργότερο το Νοέμβριο και μέσα σε έξη μήνες από την εγκατάσταση του, το έργο θα παραδοθεί.

Με τη λειτουργία του νέου δικτύου, υπολογίζεται ότι εκτός από τα πλεονεκτήματα που αφορούν την ποιότητα του φωτισμού στην πόλη και την αξιοπιστία του δικτύου, ο Δήμος θα έχει οικονομικό όφελος περίπου 580 000 € ετησίως από την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς το νέο δίκτυο χρησιμοποιεί λαμπτήρες τύπου LED.

Στη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκε από Δημοτικό Σύμβουλο της αντιπολίτευσης, ότι ο δανεισμός δεν είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου, καθώς ο Δήμος έχει χρηματικά διαθέσιμα να το χρηματοδοτήσει.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, η προσέγγιση αυτή μπορεί να ακούγεται ορθολογική με τραπεζικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους πολυεθνικών εταιριών, ωστόσο δεν είναι εναρμονισμένη με τις αρχές που διέπουν το δημόσιο λογιστικό το οποίο οφείλει ο Δήμος να τηρεί.

Το δημόσιο λογιστικό σχέδιο, ειδικά για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζει σαφώς την υποχρέωση ισοσκελισμένων κωδικών ανταποδοτικών τελών.

Δηλαδή όσα χρήματα ο Δήμος εισπράττει από τους κατοίκους της περιοχής μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σε δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τόσα μπορεί να δαπανήσει για δράσεις καθαριότητας (εργατικό κόστος, καύσιμα, ανταλλακτικά, κάδοι, συντηρήσεις υλικού κλπ), και ηλεκτροφωτισμού, (κατανάλωση ρεύματος, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, υπογειοποίηση καλωδίων, κλπ).

Τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Δήμος είναι περίπου 8 εκ ευρώ και τόσα πρέπει να ξοδέψει προϋπολογιστικά για όλα τα ανωτέρω.

Συνεπώς, αν ο Δήμος μας δεν προχωρούσε σε δανεισμό παρά τη μεγάλη εξοικονόμηση που το νέο σύστημα φωτισμού θα επιφέρει, θα έπρεπε για να εξασφαλίσει τα 1,8 εκ. ευρώ που απαιτούνται ή να αυξήσει τα ανταποδοτικά του έσοδα, δηλαδή να επιβάλει για μία τριετία αύξηση του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 15%, ή να μειώσει τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας (μείωση προσωπικού, μη ανανέωση τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού κλπ), κατά 1,8 εκ ευρώ έτσι ώστε να ισοσκελίσει τους κωδικούς εσόδων – εξόδων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Συνεπώς, αν ο Δήμος δεν προχωρούσε σε δανεισμό, αυτό το πράγματι μεγαλόπνοο και πρωτοπόρο για τη χώρα έργο, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Είναι ένα μεγάλο βήμα για το Δήμο μας και ευχαριστώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους που και το κατάλαβαν και το στήριξαν.

Δεν έχουμε απαίτηση βαθιάς γνώσης δημοσίου λογιστικού σχεδίου από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ούτε φυσικά απαιτείται.

Είναι όμως προϋπόθεση για όποιον δημοτικό σύμβουλο αποφασίζει να τοποθετηθεί με πρόταση του δημόσια να γνωρίζει το αντικείμενο έτσι ώστε να μην οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα και φυσικά να μην εκτίθεται».

Πηγή : notia.gr