Ανασχηματισμός στο δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με απόφαση του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου ορίζονται νέοι αντιδήμαρχοι οι:

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Έχει την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της εποπτείας της ασφάλειας και εκτέλεσης των τεχνικών έργων, την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης.

ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών & Εγκαταστάσεων
Έχει την ευθύνη της Συντήρησης Υποδομών και ιδίως των Πεζοδρομίων και οδικών δικτύων, Υπαίθριων εγκαταστάσεων (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κ.λπ.), Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού της πόλης κ.λπ. και της Συντήρησης Εγκαταστάσεων: Σχολικών κτιρίων & κτιρίων των Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών κτιρίων, Αθλητικών εγκαταστάσεων, Κτιρίων παροχής πολιτιστικών αγαθών & υπηρεσιών (πολιτιστικά Κέντρα, Ωδείο, Βιβλιοθήκες κ.λπ.), Κτιρίων κοινωνικών υποδομών (Κ.Α.Π.Η. κ.λπ.)

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) – Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας (ΚΑΠΗ), εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

ΝΙΚΟΘΟΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Αντιδήμαρχος Παιδείας
Έχει την ευθύνη του συντονισμού της λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, την επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων, την εποπτεία και τον έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και τη συνεργασία με αυτές κατά τις διατάξεις του νόμου, την καθαριότητα και φύλαξη σχολικών κτιρίων, την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Έχει την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, της Οικονομικής Διαχείρισης των Κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως και την χορήγηση πάσης φύσεως αδειών καταστημάτων και επαγγελματικών χόρων, την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Έχει την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού, την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, την προστασία του Περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου του Πρασίνου, της προστασίας του Βουνού και της Πολιτικής Προστασίας

*Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα μπορούν να τελούν πολιτικούς γάμους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πηγή : Notia.gr