Αποκάλυψη: «Τέλος» τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για την Ελλάδα

“Ταφόπλακα” στις εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων βάζει ουσιαστικά η Κυβέρνηση με δύο αιφνιδιαστικές αποφάσεις, θέτοντας πάμπολλες δυσκολίες στον τρόπο εκτελωνισμού αλλά και η μεταβίβαση όσων ήδη κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Πλέον, από τον Σεπτέμβριο όλες οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα πρέπει να περάσουν έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα εγγράφων, με το κόστος να εκτοξεύεται και να θεωρείται ασύμφορη η πώλησή τους.

Αναμφίβολα το τεράστιο πρόβλημα των κακών εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι τεράστιο στην Ελλάδα, κάτι που έχουμε αναδείξει πολλές φορές στο newsauto. Όμως είναι άλλο η Κυβέρνηση να φροντίσει να περιορίσει – ει δυνατόν να εξαλείψει- να έρχονται στη χώρα μας αυτοκίνητα ρυπογόνα, ανασφαλή και επικίνδυνα με εκατοντάδες χιλιόμετρα στο κοντέρ τους, και άλλο επί της ουσίας να εξαφανίζει τις εισαγωγές βάζοντας γραφειοκρατικά “χαρακώματα”, επειδή δεν μπορεί -η Κυβέρνηση- να φτιάξει σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς…

Πιο συγκεκριμένα, τα  νέα δεδομένα που θέτει το υπουργείο Μεταφορών στην εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλες χώρες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και όλα δείχνουν ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου (27/9/2019) θα επικρατήσει χάος σε τελωνεία και Διευθύνσεις Μεταφορών.

Ειδικότερα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ανακοινώθηκε η δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων που προέρχονται από άλλες χώρες, στο οποίο θα δηλώνονται πάρα πολλά στοιχεία του εισαγόμενου οχήματος όπως ο Αριθμός Πλαισίου, ο αριθμός κινητήρα, βεβαίωση από τον Εγχώριο Εθνικό Διανομέα, τον τύπο οχήματος, την έκδοση, τον εξοπλισμό, τις ανακλήσεις που έχουν γίνει αλλά και εκείνες που εκκρεμούν, όπως επίσης και τις πλέον σύγχρονες καταχωρημένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου που θα δίνουν οι εγχώριοι εισαγωγείς μαζί με υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των παραπάνω στοιχείων!

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ΚΤΕΟ από την χώρα προέλευσης η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους τεχνικούς ελέγχους, πόσοι ήταν επιτυχείς, πόσοι εκκρεμούν και πόσα χιλιόμετρα ανέγραφε το κοντέρ του οχήματος σε κάθε έλεγχο! Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου είναι πλαστά τότε το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος! Να τονίζουμε πως όλες οι παραπάνω βεβαιώσεις από τη χώρα προέλευσης θα πρέπει να κατατίθενται μεταφρασμένες στα ελληνικά!

Πάντως εκτός από τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν στην κατοχή τους οχήματα που δεν έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επιθυμούν να τα πουλήσουν θα πρέπει να προμηθευτούν τη Βεβαίωση τεχνικής επικαιροποίησης από τον εγχώριο εθνικό εισαγωγέα ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την μεταβίβαση του οχήματός τους. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί και βεβαίωση της Αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας.

Τέλος για την έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των παραπάνω βεβαιώσεων και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας που απαιτείται πριν από την ταξινόμηση.

Η απόφαση του υπουργείου Μεταφορών ορίζει ότι:
 1. «Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες.
 2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ελαφρά φορτηγά.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων οχημάτων (ΗΣΚαΒεΤΕ), που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 1. Για τη διαχείριση, λειτουργία και χρήση του ΗΣΚαΒεΤΕ, δημιουργούνται οι ακόλουθες κατηγορίες χρηστών:

α) Διαχειριστής συστήματος, με αρμοδιότητα να μεριμνά για την ορθή λειτουργία του ΗΣΚαΒεΤΕ, ενδεχόμενες τροποποιήσεις, βελτιώσεις, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και γενικότερα τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του, ορίζεται η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

β) Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, με δικαίωμα και ευθύνη καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η Βεβαίωση και της έκδοσης αυτής.

γ) Αιτών, με δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η αίτηση.

δ) Απλός χρήστης, για τον ΣΕΑΑΔ με δικαίωμα δημιουργίας Φορέων Έκδοσης Βεβαίωσης, διαχείρισης και μεταβολών των στοιχείων αυτών.

ε) Απλός χρήστης, για εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνολογίας Οχημάτων, Εποπτείας και Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με δικαίωμα ανάγνωσης στοιχείων Διανομέων, βεβαιώσεων και αναφορών.

στ) Απλός χρήστης, για τους Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου (ΣΕΕΥΜΕ) με δικαίωμα ανάγνωσης των αναφορών.

ζ) Απλός χρήστης, για τα τελωνεία της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.

η) Απλός χρήστης, για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.

 1. Τα καταχωρισμένα στοιχεία τηρούνται στο ΗΣΚαΒεΤΕ επ’ αόριστον και δεν διαγράφονται.
Εγγραφή και πιστοποίηση των χρηστών στο ΗΣΚαΒεΤΕ
 1. Η πρόσβαση του Αιτούντος στο ΗΣΚαΒεΤΕ γίνεται εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet.
 2. Για την πιστοποίησή τους στο ΗΣΚαΒεΤΕ, οι Διανομείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο ΣΕΑΑΔ υπεύθυνη δήλωση που περιέχει:

α) επωνυμία, ΑΦΜ και τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας,

β) κατασκευαστικό Οίκο που αντιπροσωπεύει,

γ) ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της εταιρείας με δικαίωμα υπογραφής για την έκδοση της Βεβαίωσης και

δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου του στην οποία θα προωθούνται οι αιτήσεις.

 1. Μετά την πιστοποίηση των Διανομέων, ο ΣΕΑΑΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά στους εκπροσώπους των Διανομέων τους κωδικούς πρόσβασης στο ΗΣΚαΒεΤΕ.
 2. Οι Διανομείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον ΣΕΑΑΔ κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία με τα οποία έχουν πιστοποιηθεί.

Φόρμα Δημιουργίας/ Επαλήθευσης Βεβαίωσης από Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης θα περιλαμβάνει:

 • αριθμός αίτησης
 • ημερομηνία αίτησης
 • μάρκα
 • αριθμός πλαισίου
 • μοντέλο
 • τύπος
 • παραλλαγή
 • έκδοση
 • έτος πρώτης κυκλοφορίας
 • κωδικός κινητήρα
 • κυβισμός
 • χρωματισμός
 • κατηγορία οχήματος
 • εξτρά εξοπλισμός
 • αντιρρυπαντική τεχνολογία
 • εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 • ανακλήσεις που έχουν γίνει • ανακλήσεις που εκκρεμούν
 • πληροφορίες οδομέτρου
 • επιλογή «Έκδοση/ Επαλήθευση Βεβαίωσης».

η) Φόρμα Παρακολούθησης Αίτησης από Υπηρεσία:

 • αριθμός αίτησης
 • ημερομηνία αίτησης
 • κατάσταση αίτησης
 • αριθμός Βεβαίωσης
 • ημερομηνία έκδοσης Βεβαίωσης
 • επιλογή «Διαδικασία Επαλήθευσης»
 • αιτιολογία αίτησης διαδικασίας επαλήθευσης
 • επιλογή «Λήψη Βεβαίωσης».

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση του ΥΜΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 24 Ιουνίου 2019.

Πότε ξεκινά η λειτουργία του νέου Συστήματος

Τρεις ημέρες αργότερα το υπουργείο Μεταφορών, δηλαδή στις 27 Ιουνίου, δημοσίευσε νέα Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αποφασίζουμε την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων. Η ισχύς των διατάξεων των παρ. 5, 6 (εδάφιο β) και 7 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αρχίζει από τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεών τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα τελεί υπό την αίρεση του Πρακτικού Παραλαβής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων καθώς και την εγγύηση περί καλής λειτουργίας και συντήρησης αυτού. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ Β’ 2550/27-06-2019).

Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 ορίζουν τα εξής:

5. Οι βεβαιώσεις από τον εγχώριο εθνικό διανομέα ή τον κατασκευαστικό οίκο, που προβλέπονται από το παρόν, εκδίδονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

6. Η ισχύς των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων αρχίζει από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εκκινεί η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση των βεβαιώσεων των εγχώριων εθνικών διανομέων ή κατασκευαστικών οίκων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

7. Για την έκδοση της βεβαίωσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για την έκδοση νέας βεβαίωσης για το ίδιο όχημα δεν χρησιμοποιείται άλλο παράβολο. Από το παραπάνω παράβολο ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται για την αποζημίωση των φορέων έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης και το υπόλοιπο αποδίδεται σε ειδικό κωδικό για εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας, για ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κατασκευή κλειστών χώρων (πίστες) εκτέλεσης των ειδικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ακριβές ποσοστό επί του παραβόλου που αποδίδεται για την αποζημίωση των φορέων έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, μπορεί δε να μειώνεται και το ύψος του παραβόλου αυτού.»

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση του ΥΜΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 27 Ιουνίου 2019.

πηγή: Γιώργος Κ. Ανδρής / newsauto.gr