Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (9:00-13:00) στο Α Κ.Α.Π.Η (ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 27 ) ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Αθηνών.