Δήμος Παλαιού Φαλήρου – Ενημέρωση για τα προνοιακά επιδόματα

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 

Ενημέρωση για τα προνοιακά επιδόματα 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο του συνεχούς ενδιαφέροντος για τους δημότες και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ.Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28 -12-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, (ΦΕΚ 5855/τΒ΄/28-12-2018) από 01-01-2019 ανατίθεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η
αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και του επιδόματος ομογενών προσφύγων.

Συνεπώς, από 1/1/2019 και εφεξής, τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης προνοιακής παροχής, θα πρέπει να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ή στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω
ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και συγκεκριμένα το Τμήμα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής  από 01-01-2019 δεν παραλαμβάνει πλέον καμία αίτηση για προνοιακό επίδομα (νέα παροχή ή τροποποίηση υπάρχουσας). Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται μόνο στα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου τα οποία εξυπηρετούν τους πολίτες στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • 1. Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου:
  (Αγίου Αλεξάνδρου 77 Π. Φάληρο) τηλέφωνο: 210 9824615
 • 2. Στην Κεντρική Υπηρεσία Ο.Π.Ε.Κ.Α.:
  (Πατησίων 30, Αθήνα) τηλέφωνο: 213 1519201
 • 3. Στο Τμήμα Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Παλαιού Φαλήρου:
  (Αγίου Αλεξάνδρου 75Α
  1ος όροφος Π. Φάληρο) στα τηλέφωνα: 210 9855576