Ένα ακόμα γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στο Α΄ Στάδιο Αργυρούπολης.

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης 

Ένα ακόμα γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5, το 7ο στην θητεία μας, ετοιμάζεται για τα παιδιά μας, στο Α΄ Στάδιο Αργυρούπολης. Μόλις ολοκληρωθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και περίφραξη θα παραδοθεί σε περίπου 15 μέρες από τώρα.