Ένα χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Έναν χρόνο λειτουργίας και προσφοράς στις ευπαθείς ομάδες της περιοχής συμπλήρωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εξυπηρετώντας στο διάστημα αυτό συνολικά 1.542 άτομα.

Συγκεκριμένα,  η νεοσύστατη αυτή δομή  που αποτελείται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και ένα στέλεχος για την προώθηση στην απασχόληση, λειτουργεί υποστηρικτικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, έχοντας στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του αποκλεισμού από διάφορα κοινωνικά αγαθά και την μέριμνα για την ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

Εξυπηρετούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι πολίτες που κατοικούν εντός των ορίων  του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, άνεργοι, άστεγοι, άτομα ανασφάλιστα, με προβλήματα υγείας, νοητικής υστέρησης, εξαρτημένα άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες, αναλφάβητοι, μετανάστες κ.λ.π.)

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει τις παρακάτω  υπηρεσίες:

Υποδέχεται τους προσερχόμενους πολίτες, για να εντοπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να διαπιστώσει τις ανάγκες τους.

Ενημερώνει τους ωφελούμενους για τις παροχές που μπορούν να έχουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους («Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,  πρόγραμμα διανομής προϊόντων ΤΕΒΑ, Συσσίτιο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Βοήθεια στο Σπίτι, προνοιακά επιδόματα, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη, δομές φιλοξενίας αστέγων, δομές ψυχικής υγείας, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,  προγράμματα για ηλικιωμένους κ.λ.π.).

Υποβάλλει αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και στο ΤΕΒΑ (πρόγραμμα διανομής τροφίμων και άλλων ειδών).

Διεκπεραιώνει αιτήσεις για έκδοση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ.

Ενημερώνει τους πολίτες για τις υπηρεσίες, εντός και εκτός του Δήμου, που είναι αρμόδιες  για την κάλυψη των αναγκών τους.

Προσφέρει συμβουλευτική και υποστήριξη.

Ενεργοποιεί του ωφελούμενους με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, προσφέροντας πληροφόρηση και καθοδήγηση για τις εργασιακές ευκαιρίες που υπάρχουν, βοηθώντας στη  σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων, ενημερώνοντας για την διαδικασία συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και άλλων φορέων (ΟΑΕΔ, Υπουργεία κ.λ.π.) και συμπληρώνοντας τις αιτήσεις πρόσληψης.

Από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο του 2018 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας συνολικά 20 ωφελούμενοι κάτοικοι του Δήμου που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Το Κέντρο Κοινότητας έχοντας προσφέρει με μεγάλη επιτυχία τις υπηρεσίες του, συνεχίζει την λειτουργία του για δεύτερη χρονιά με γνώμονα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη για την κάλυψη των αναγκών του.

Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στο κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Ζεφύρου 2 στην Βούλα.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα :

Γιαπατζή Ουρανία (Κοινωνική Λειτουργός Συντονίστρια) 213-2019932

Παναγιάρη Βενετσιάνα (Κοινωνική Λειτουργός) 213-2019933

Σταθακοπούλου Ολυμπία (Στέλεχος για την Προώθηση στην Απασχόληση) 213-2019931

ή να στείλετε μήνυμα στο παρακάτω email:  kentrokoinotitas@vvv.gov.gr.