Γιατί ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης έδωσε εντολή να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά

Μείζον θέμα δημιουργήθηκε εχθές στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης καθώς ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, έδωσε εντολή τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά, παρά την εντολή της Περιφέρειας Αττικής η οποία με ανακοίνωσή της, αποφάσισε λόγω κακοκαιρίας, τα σχολεία να ανοίξουν μετά τις 10:00 το πρωί.

Κάποιοι έσπευσαν να κατηγορήσουν τον δήμαρχο ότι “παράκουσε” τις εντολές της Περιφέρειας η οποία έδωσε “εντολή” να κλείσουν οι σχολικές μονάδες, με συνέπεια να δημιουργηθεί κομφούζιο στα σχολεία και στους γονείς καθώς πολλά παιδιά έβρισκαν τις πόρτες των σχολείων κλειστές.

Ο Δήμαρχος όμως  δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία προς το συμφέρον των δημοτών του, με γνώμονα πάντα την ασφάλειά των μαθητών.

Το χρονικό
Ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης χθες 24/11 με ανακοίνωσή του, απαντώντας σε μηνύματα δημοτών του λόγω των σχετικών δημοσιευμάτων για την κακοκαιρία, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά την επόμενη ημέρα, αξιοποιώντας πληροφορίες από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του δήμου η οποία είχε συνεχή ενημέρωση με μετεωρολογικά μοντέλα από την ΕΜΥ. Μέχρι εκείνη την στιγμή δεν είχε υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής ή το Υπουργείο Παιδείας.

Την επόμενη ημέρα 25/11 στις 06:00 το πρωϊ ο αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Κρητικός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία του δήμου μετά από επικοινωνία που είχε με τον δήμαρχο, επικοινωνεί με την Περιφέρεια και ενημερώνει αρμοδίως ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως πρόβλημα μετακίνησης και ασφάλειας των μαθητών καθώς όλοι οι δρόμοι ήταν καθαροί και οι καιρικές συνθήκες δεν εγκυμονούσαν κανένα απολύτως κίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών. Μάλιστα από τις 07:30 άρχισαν να φαίνονται οι πρώτες ακτίνες του ήλιου.

Γύρω στις 08:00 η Περιφέρεια Αττικής με ανακοίνωσή της αποφασίζει ότι εκτός των σχολείων στα Μέγαρα, όλα τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν κανονικά μετά τις 10:00 π.μ.

Αρμοδιότητες

Με το άρθρο 4 του Νόμου 3852/10 περιγράφονται με ακρίβεια οι σχέσεις δήμων και περιφερειών.

Συγκεκριμένα:

“Μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, κοινών συμφωνιών, καθώς και με το συντονισμό κοινών δράσεων.”

Άρα η Περιφέρεια εισηγείται, συντονίζει και αποφασίζει από κοινού με τους δήμους για διάφορα θέματα όπως π.χ. το κλείσιμο σχολικών μονάδων.

Το μόνο που είχε να κάνει η Περιφέρεια ήταν να ακολουθήσει τις ενέργειες που είχε κάνει η προηγούμενη διοίκηση στις 9/1/2019, κατά την διάρκεια χιονόπτωσης (δείτε εδώ), η οποία ακολούθησε την σχετική νομοθεσία και σε συνεργασία με τους δήμους εξέδιδε ανακοινώσεις για κλείσιμο σχολικών μονάδων αναλόγως με τις αναφορές που της έδινε κάθε δήμος χωριστά.

Ποιος μπορεί να κλείσει σχολικές μονάδες λόγω εκτάκτων αναγκών

Στο ΠΔ 79/2017 – ΦΕΚ 109/2017 με τίτλο “Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων” χωρίς να αναφέρει Γυμνάσια και Λύκεια, στο Άρθρο 4 γράφει γράφει τα εξής:

Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών
1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

Επίσης στην παράγραφο 4 αναφέρει:

4. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.

Επίσης στο άρθρο 94 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) με τίτλο “Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων” αναφέρεται ότι μέσα στις αρμοδιότητες του δημάρχου είναι και:

“Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.”

Άρα συμπερασματικά, διαβάζοντας τα ανωτέρω ο δήμαρχος από την στιγμή που μπορεί να αποφασίσει, λόγω εκτάκτων αναγκών οι σχολικές μονάδες της χωρικής του αρμοδιότητας του να κλείσουν, μπορεί να αποφασίσει επίσης κατά την κρίση του να παραμείνουν και ανοιχτές.

Ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης δεν έκανε τίποτα περισσότερο από να εφαρμόσει τους νόμους και ιδιαίτερα το άρθρο 102 του Συντάγματος που αναφέρει ότι:

“Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων πρώτη βαθμίδα αποτελούν οι δήμοι και οι κοινότητες. Οι λοιπές βαθμίδες ορίζονται με νόμο.”

Συμπερασματικά

Μπορεί να αποφασίσει η Περιφέρεια μονομερώς να κλείσει τα σχολεία λόγω εκτάκτων αναγκών;

Όχι, θα πρέπει να το συναποφασίσει με τον οικείο δήμο που έχει γνώση της τοπικής κατάστασης.

Τι έπρεπε να κάνει η Περιφέρεια

Η περιφέρεια Αττικής έπρεπε, πριν βγάλει την σχετική ανακοίνωση, να συμβουλευτεί τους δήμους για την κατάσταση των τοπικών καιρικών συνθηκών και να βγάλει τις σχετικές ανακοινώσεις. Άλλωστε γνωρίζει την σχετική διαδικασία καθώς το έχει ξανακάνει. (δείτε εδώ).

Τι έπρεπε να κάνουν οι Διευθυντές των σχολείων;
Οι διευθυντές των σχολείων έπρεπε να ακολουθήσουν τις εντολές του δημάρχου και να ανοίξουν τα σχολεία (κάποιοι το έπραξαν) και όχι της Περιφέρειας ή της Διευθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι έκανε ο Δήμαρχος

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος εφάρμοσε την σχετική νομοθεσία προς όφελος των δημοτών του με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των μαθητών καθώς δεκάδες γονείς εργάζονται και δεν έχουν την πολυτέλεια αλλαγής των καθημερινών προγραμμάτων τους. Συμβουλεύτηκε την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου η οποία του παρείχε ακριβείς πληροφορίες για την πορεία της κακοκαιρίας, ειδοποίησε την Περιφέρεια Αττικής ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τους δημότες ότι οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά.

ΥΣ: Ανακοίνωση για κλείσιμο των σχολικών μονάδων έβγαλε και η Διευθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία όμως δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς προΐσταται μόνον σε καθαρά εκπαιδευτικά ζητήματα των σχολείων.

πηγή: vimaonline.gr