Γλυφάδα: Ορίστηκαν πέντε εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι

Με την υπ’ αριθμ. 3022/2019 απόφασή του, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, όρισε σήμερα, τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους που θα επικουρούν το έργο της Δημοτικής Αρχής. Πιο συγκεκριμένα ορίζει:
  1. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάριο Κασσέρη ως εντεταλμένο σύμβουλο, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τα Κοιμητήρια του Δήμου Γλυφάδας.
  2. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σπυρίδωνα Δήμου ως εντεταλμένο σύμβουλο, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τη Δημοτική Αστυνομία.
  3. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Νικάκη ως εντεταλμένο σύμβουλο, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με την λειτουργία των Κ.Α.Π.Η.
  4. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ορέστη Τσάγκλα ως εντεταλμένο σύμβουλο, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία του δημοτικού ανοιχτού πανεπιστημίου.
  5. Την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ελένη Δεναξά ως εντεταλμένη σύμβουλο, στην οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με την κοινωνική μέριμνα και κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς και τη λειτουργία των σχετικών δημοτικών δομών.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι οι εν λόγω δημοτικοί σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας έκαστου εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, σε συνεννόηση πάντοτε με το Δήμαρχο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, παρακολουθούν και ενημερώνονται για τα δρώμενα της αρμοδιότητας τους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, προτείνουν – εισηγούνται σχετικές δράσεις, συνδράμουν στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας και εποπτεύουν την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

πηγή: palmos-glyfada.gr