Η λειτουργία των λαϊκών αγορών δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου.

Η υπομονή μας όμως εξαντλήθηκε και δεν θα επιτρέψουμε να μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των συμπολιτών μας.

Στο ζήτημα της προστασίας της δημόσιας υγείας, δεν χωρά καμία έκπτωση και δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή. Οι συναθροίσεις έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο, αλλά στις λαϊκές η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.

Με επιστολή στους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών στην πόλη μας, απευθύναμε ύστατη έκκληση να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας που ορίζει η νέα νομοθεσία για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αν η έκκλησή μας δεν γίνει σεβαστή και συνεχιστούν ορισμένα απαράδεκτα φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί, θα υποχρεωθούμε να ζητήσουμε και θα απαιτήσουμε από τις αρμόδιες αρχές την παύση λειτουργίας των λαϊκών αγορών για όσο διαρκούν τα μέτρα.