Η προστασία των αρχαιοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με μια ειδική ενημέρωση στα θέματα των αρχαιοτήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ορίστηκε για τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, ξεκινώντας στις 7 μ.μ.

Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι εισηγητής ο Χρήστος Διονυσόπουλος, εμπειρογνώμονας σε θέματα αρχαιοτήτων και τοπικής ιστορίας, που πρόσφατα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το λόφο Φασκομηλιά της Βουλιαγμένης και το καθεστώς προστασίας των αρχαιοτήτων του σημείου.

Περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει και αναμένεται να εγκρίνει έναν ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών μισθωμένων χώρων στάθμευσης.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης:

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για θέματα προστασίας αρχαιοτήτων, εντός των ορίων του Δήμου μας, από τον κ. Χρ. Διονυσόπουλο.

2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών μισθωμένων χώρων στάθμευσης.

3. Έγκριση ανάπλασης της πλατείας Δήμα στη Δ.Ε. Βάρης, στα πλαίσια κατασκευής του έργου “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.

4. Έγκριση σχεδίου όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ο.Α.Π.Π.Α. με τίτλο: “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την εξουσιοδότηση για την υπογραφή παράτασης μέχρι τις 28/2/2019 του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”.

6. Αποδοχή της 143.4/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης Χρηματοδότησης.

7. Παράταση προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης οδών και λοιπών πινακίδων”.

8. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Νέος Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

9. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Μηλαδέζας Ο.Τ. Γ320, Ο.Τ. Γ323”.

10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες.

11. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 38534/24.10.2018 της εταιρίας “Ευάγγελος Χουλιάρας & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

12. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης 63 στην Δ.Ε. Βάρης.

13. Έγκριση η μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ταϋγέτου 9 & Κυθήρων, στην Δ.Ε. Βάρης.

14. Περί αποκατάστασης ή μη ζημιών εντός του οικοπέδου από το ριζικό σύστημα των δένδρων του πεζοδρομίου επί της οδού Ασκληπιού 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

15. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στη Δ.Ε. Βούλας.

16. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπαφλέσσα 39 στην Δ.Ε Βούλας.

17. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Μαβίλη 5, στην Δ.Ε. Βούλας.

18. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 38822/25.10.2018).

19. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (αρ. πρωτ. 40586/01.11.2018).

Συντάκτης : Γιώργος Λαουτάρης,

Πηγή : 3vita.gr