Κολυμβητική Ομοσπονδία: Διαγωνισμός για ξενοδοχειακές υπηρεσίες

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής αθλητών και λοιπών προσώπων σε ξενοδοχεία στην περιοχή από Γλυφάδα και μέχρι το Παλαιό Φάληρο.

Τα ξενοδοχεία, 3 αστέρων, πρέπει να παρέχουν  δωρεάν ασύρματη σύνδεση internet στους χώρους τους. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει διαθεσιμότητα 15 δωματίων μέχρι 7 ημέρες πριν από την κράτηση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ με ΦΠΑ.   Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει χρήση του συνόλου των αναφερομένων υπηρεσιών αλλά να τις μειώσει μέχρι και 25%.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2019.

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας (Λ. Συγγρού 137) μέχρι τις 15 Ιανουαρίου και ώρα 14.00 μ.μ., με οποιονδήποτε τρόπο. Ο διαγωνισμός θα γίνει αμέσως μετά την λήξη παράδοσης προσφορών στα γραφεία της Ομοσπονδίας, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

πηγή: tornosnews.gr