Δεύτερη ευκαιρία: Ξεμπλοκάρει η ενιαία ρύθμιση οφειλών

Euro bills and coins on documents with a calculator

Ανοίγει ο δρόμος για την πάσης φύσεως ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του νόμου για τη δεύτερη ευκαιρία, μετά τη λύση που βρέθηκε στο θέμα του προσωποπαγούς χαρακτήρα που όριζε ο ίδιος ο νόμος, μπλοκάροντας έτσι την απελευθέρωση κάθε ρύθμισης…


Οι τράπεζες συμφώνησαν με την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και προχωρούν σε ελαφρά τροποποίηση – διευκρίνιση της σχετικής διάταξης του νόμου, βάσει της οποίας η όποια ρύθμιση θα αφορούσε προσωποπαγώς τον οφειλέτη και το πορτοφόλι του.

Η διάταξη αυτή αποτελούσε ως σήμερα «τροχοπέδη» στην σωστή αξιοποίηση της δεύτερης ευκαιρίας που παρέχει το νέο νομικό πλαίσιο και περιοριζόταν εκ των πραγμάτων σε πολύ μικρό όγκο δανείων.  Με την τροποποίηση που συμφωνήθηκε, ο νόμος παύει να έχει προσωποπαγές χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η όποια ρύθμιση θα αφορά τον οφειλέτη, τον ή τους συνοφειλέτες, τον ή τους συνεγγυητές. Αυτοί θα καλούνται στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης ρύθμισης – η οποία θα ενεργοποιηθεί κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης – να δώσουν έγκριση για άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου, ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να το κάνουν οι πιστωτές, θα ήταν απιστία εκ μέρους τους.

Αυτό απαίτησε και την αλλαγή του πρώτου αλγορίθμου που είχε προταθεί στις πρώτες συσκέψεις μεταξύ των περίπου 15 εκπροσώπων από τον τραπεζικό χώρο και της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και ξαφνικά, ενώ η νόμος για τη δεύτερη  Ευκαιρία κόντευε να πέσει σε ύφαλο, βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ των εμπλεκομένων. Με την πλήρη συμφωνία και των θεσμών για το θέμα και με το νέο αλγόριθμο στον οποίο κατέληξαν, αποσύρεται ο «σκόπελος» που είχε δημιουργήσει προβλήματα πριν κάνει ξεκινήσει να ισχύει το νέο νομικό πλαίσιο και πλέον αποσαφηνίζεται το πώς και το ποιους θα αφορά η ρύθμιση.

Με απλά λόγια, η ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία ήδη τεστάρεται με βάσει τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, θα κοιτάει… την τσέπη του οφειλέτη – τα  εισοδήματά του, τα ακίνητά του, τα όποια ενοίκια έχει κ.λπ. Αντίστοιχα θα κοιτάει και το πορτοφόλι της οικογένειας που μπορεί να είναι εγγυητής, τα μέλη της οποίας θα έχουν προηγουμένως υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα για άρση του απορρήτου. Αυτόματα, ένας αλγόριθμος θα δημιουργεί μία πρόταση, η οποία θα αποτελεί μια βάση ρύθμισης, εξατομικευμένης στα μέτρα και στις δυνατότητες του οφειλέτη και των συνεγγυητών. Επί της πρότασης αυτής, θα ψηφίζουν επίσης αυτόματα οι πιστωτές (τράπεζες, Δημόσιο) και θα προχωρούν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Στόχος του νόμου για τη δεύτερη ευκαιρία όπως εκφράζεται από το πρώτο σκέλος, του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, είναι μέσω μίας ρύθμισης για όλα , να μην βρεθεί κανένας πιστωτής σε χειρότερη θέση από αυτής ενώπιον ενός πλειστηριασμού.

Μία λύση, στα μέτρα του οφειλέτη, με ολική αντιμετώπιση και μηνιαία δόση για όλα (για στεγαστικό, και οφειλές εφορίας και ΦΠΑ και κεφάλαιο κίνησης κ.α.).