Κτηματολόγιο: Τι ισχύει για αποθήκες, πάρκινγκ και πισίνες

Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες που συγχέουν τα στοιχεία ακινήτων τα οποία καταχωρίζονται στο έντυπο Ε9 με τη δήλωση στο Κτηματολόγιο, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βοηθητικούς χώρους.

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στο Ε9, στο Κτηματολόγιο δεν υπάρχει ξεχωριστή στήλη στο έντυπο για να δηλωθεί δεξαμενή κολύμβησης -ή, πιο απλά, πισίνα.

Παρά ταύτα, κάποιοι τοπογράφοι και φοροτεχνικοί συστήνουν να αναγράφεται η πισίνα στην ενότητα των παρατηρήσεων της δήλωσης στο Κτηματολόγιο.

Υπάρχουν ωστόσο άλλοι βοηθητικοί χώροι που απαραιτήτως πρέπει να δηλώνονται στο Κτηματολόγιο.

Ποιοι βοηθητικοί χώροι δηλώνονται στο Κτηματολόγιο

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ως βοηθητικοί χώροι χαρακτηρίζονται οι αποθήκες και τα πάρκινγκ (χώροι στάθμευσης).

Οι δύο αυτοί τύποι χώρων πρέπει να δηλώνονται στο Κτηματολόγιο μόνο εφόσον είναι αυτοτελή τμήματα-χώροι, δηλαδή καταλαμβάνουν χιλιοστά στο οικόπεδο.

Ποιο είναι το κόστος για τη δήλωση βοηθητικών χώρων

Για τους βοηθητικούς χώρους που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες -δηλαδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται ως παρακολουθήματα στον τίτλο- το τέλος κτηματογράφησης που ορίζει το Κτηματολόγιο είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα.

Τα στοιχεία (αριθμός κτιρίου, τύπος βοηθητικού χώρου, όροφος, εμβαδόν) καταχωρίζονται στον πίνακα Β4 του εντύπου Δ1 (Β6 στο έντυπο Δ2).

Ποιο είναι το κόστος για τη δήλωση βοηθητικών χώρων

Για τους βοηθητικούς χώρους που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες -δηλαδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται ως παρακολουθήματα στον τίτλο- το τέλος κτηματογράφησης που ορίζει το Κτηματολόγιο είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα.

Τα στοιχεία (αριθμός κτιρίου, τύπος βοηθητικού χώρου, όροφος, εμβαδόν) καταχωρίζονται στον πίνακα Β4 του εντύπου Δ1 (Β6 στο έντυπο Δ2).

πηγή: indicator.gr