Νέα κυκλοφοριακή διαρρύθμιση της οδού Σωκράτους στη Βούλα

Σημαντικές αλλαγές για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σωκράτους στη Βούλα αποφάσισε να υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Οι αρχικές εισηγήσεις των μελετητών απορρίφθηκαν από την τοπική κοινωνία κατά τη φάση διαβούλευσης της ενιαίας Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου και για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρεμβάσεων αποσπάστηκε από το υπόλοιπο σώμα των αλλαγών στο οδικό δίκτυο του Δήμου και τέθηκε σε ψηφοφορία χωριστά κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου.

Τα νέα στοιχεία είναι:

 

 

Πρώτον, τοποθετείται ένας κυκλικός κόμβος με φύτευση στη διασταύρωση της Σωκράτους με την Παπάγου.

Δεύτερον, από το ύψος της Παπάγου ως τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης θα τοποθετηθεί φυτεμένη νησίδα πλάτους 1,60 m στο μέσο της οδού Σωκράτους (με άνοιγμα στη διασταύρωση με την Πορφύρα).

 

Τρίτον, οι λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου από τη Σωκράτους προς λεωφόρο Βουλιαγμένης στο φανάρι γίνονται δύο και παραμένει μία η λωρίδα εισόδου.

 

Τέταρτον, κατά μήκος της εμπορικής ζώνης στην οδό Σωκράτους (από το ύψος της Ιπποκράτους ως την Παπάγου) τοποθετείται στο μέσο της οδού νησίδα από υψηλών προδιαγραφών πλαστικά «μάτια γάτας» 3 cm.

πηγή: Γιώργος Λαουτάρης / 3vita.gr