Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προετοιμάζει την ενεργειακή αναβάθμιση Σχολείων και Δημοτικών Κτηρίων!

στο πλαίσιο του έργου PRODESA (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προετοιμάζει τις κατάλληλες διαδικασίες δημοπράτησης για την υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων σε 12 Σχολεία και 2 Δημοτικά Κτήρια μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική – Project Development in South Attica (PRODESA)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Παράλληλα, ο Δήμος προετοιμάζει πιλοτική δράση Διαδικτυακής Συμμετοχικής Χρηματοδότησης (Crowdfunding) με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των ενεργών χρηστών του διαδικτύου για συμμετοχή στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικό Κτήριο που παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας

.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: https://www.prodesa.eu/