Ορέστης Τσάγκλας: Ξεκινήσαμε στο Διασχολικό Κέντρο τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ά Λυκείου του Δήμου Γλυφάδας.

Ξεκινήσαμε σήμερα στο Διασχολικό Κέντρο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ά Λυκείου του Δήμου Γλυφάδας.”

Η δράση αυτή που έγινε πλέον θεσμός στο Δήμο μας (λόγω της χρησιμότητας του επιστημονικού αυτού ψυχομετρικού εργαλείου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων) θα συνεχιστεί και το επόμενο Σάββατο. Ειδικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών μέσω Η/Υ για μια ώρα περίπου, από τα αποτελέσματα του οποίου προκύπτουν οι ικανότητες, οι δεξιότητες, η δομή της επαγγελματικής τους προσωπικότητας, το επίπεδο της αυτοεκτίμησής τους, η ικανότητα στοχοθεσίας και τους δίνονται συγκεκριμένες και επιτυχημένες αντιστοιχίες με ειδικότητες επαγγέλματος.

Η έρευνα αυτή αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για την κατεύθυνση σπουδών τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους ανέλιξη. Αξίζει να σημειωθεί πως σε μελλοντική ειδική εκδήλωση, γονείς και μαθητές θα παραλάβουν έντυπη αναφορά των αποτελεσμάτων και θα παρακολουθήσουν σεμινάριο που θα τους βοηθήσει να τα κατανοήσουν και να τα αξιοποιήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Οι αιτήσεις για όσα παιδιά επιθυμούν να συμμετέχουν στο τεστ του επόμενου Σαββάτου, μπορούν να κατατίθενται στους Διευθυντές των Λυκείων του Δήμου μας μέχρι και την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019.

Ορέστης Τσάγκλας  

Aντιδήμαρχος Παιδείας, Κοιν. Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Γλυφάδας