Πέντε βραβεία για το Περιβάλλον στο Δήμο Γλυφάδας

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σήμερα και η πόλη μας, μια πόλη πράσινη και βιώσιμη, διακρίνεται για τις φυσικές ομορφιές της και τις τεχνητές οάσεις της, που δίνουν ανάσα σε όλο το Λεκανοπέδιο.

Η δημιουργία όλο και περισσότερων χώρων πρασίνου, η ενίσχυση και διεύρυνση της ανακύκλωσης, οι συνεχείς δενδροφυτεύσεις διαμορφώνουν μια πόλη – καταφύγιο που σέβεται το περιβάλλον και υποστηρίζει συνεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του. Πέντε βραβεία μέσα σε δύο χρόνια απέσπασε ο Δήμος Γλυφάδας για τις δραστηριότητές του στον καίριο τομέα της Ανακύκλωσης.
Το τελευταίο μόλις χθες ! Ξεκινώντας από αυτό, το πιο πρόσφατο, τα βραβεία είναι τα εξής:
1. 2021 «Διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου»
2. 2020 «Ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης και την προστασία του περιβάλλοντος»
3. 2020 «Ψηφιακή αποτύπωση 1.500 σημείων ανακύκλωσης»
4. 2019 «Ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων»
5. 2019 «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εκστρατεία ανακύκλωσης μέσω social networks”
«Αγάπη για το περιβάλλον είναι η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, που διαρκώς αναπτύσσουμε σε κάθε γειτονιά και σε κάθε γωνιά της Γλυφάδας μας. Είναι η ενίσχυση και διεύρυνση της ανακύκλωσης: Από 2.500 τόνους που ανακυκλώνονταν το 2014 με ένα ρεύμα ανακύκλωσης, φθάνουμε πλέον σήμερα σε 12.500 τόνους ετησίως, με περισσότερα από δέκα ρεύματα!
Είναι η δενδροφύτευση, την οποία επεκτείνουμε διαρκώς, στις πλατείες, τα πάρκα, τα πεζοδρόμια, τις νησίδες και τις παιδικές χαρές. Είναι πολλές ακόμα μικρές και μεγάλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε καθημερινά, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, για να έχουμε μια πόλη πράσινη και βιώσιμη», τονίζει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.
Και προσθέτει: «Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται σήμερα και θυμόμαστε όλα όσα κάναμε και τόσα πολλά ακόμα που πρέπει να κάνουμε, όλοι μας. Συνεχίζουμε».