ΠΕΟ: Επιβεβλημένες οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των ιδιωτών φυλάκων

Παρά τη ραγδαία άνοδο του επαγγέλματος του φύλακα δεν υπάρχει έλεγχος αν τηρούνται κριτήρια δεν ελέγχεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος αν εφαρμόζονται οι νομοθεσίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις, αναφέρει η Κλαδική Επιτροπή των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Εταιρείες παροχής Ασφάλειας της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ, η οποία σε ανακοίνωσή της αναδεικνύει εκ νέου τα προβλήματα στον κλάδο των ιδιωτών φυλάκων ασφαλείας.

Όπως αναφέρει η ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ, αν και η μισθοδοσία αυτών των εργαζομένων καθορίζεται μέσα από το διάταγμα περί κατωτάτου μισθού, ωστόσο λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι σωστές εργασιακές σχέσεις και υπογραμμένες συλλογικές συμβάσεις, πολλές φορές δεν αμείβονται ούτε σύμφωνα με το διάταγμα.

Σύμφωνα με τη ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο χρειάζεται βελτιώσεις, καθώς δεν μπορεί το κριτήριο να είναι το ίδιο για τον φύλακα της αποθήκης, τον ελεγκτή ασφάλειας του αεροδρομίου, τον φύλακα του λιμανιού ή με τον εργαζόμενο στις χρηματαποστολές, που μεταφέρει καθημερινά λεφτά.

Πρέπει να διαχωριστούν οι κατηγορίες του κλάδου και αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας και ευθύνης να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, να καταγραφούν τα επαγγελματικά προσόντα του Ιδιώτη Φύλακα και όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου να πιστοποιηθούν, ενώ ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ανάθεση μιας προσφοράς στον προσφοροδότη συμβάλει στην εμφάνιση φαινομένων εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την εισαγωγή «πειρατών» στο επάγγελμα.

«Λόγω του ότι δεν υπάρχει έλεγχος αν τηρούνται κριτήρια, δεν ελέγχεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως, κανένας έλεγχος αν εφαρμόζονται οι νομοθεσίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις», εξηγεί η ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ.

«Για να μπορέσει να καταστεί ένα επάγγελμα αξιοπρεπές και να είναι ελκυστικό προς τους εργαζόμενους, θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητη η συνομολόγηση κλαδικής συλλογικής σύμβασης, που να διέπει τους όρους απασχόλησης και τα ωφελήματα, με ταυτόχρονη νομική υποχρέωση των εργοδοτών για εφαρμογή της», αναφέρει η συντεχνία.

πηγή: dialogos.com.cy