Πέσατε θύμα απάτης στην κάρτα σας; Δείτε τι πληρώνετε

Από 0 έως 50 ευρώ υποχρεούται να καταβάλλει ο καταναλωτής που έχει πέσει θύμα απάτης μέσω διαδικτύου στη χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα.

Η αλήθεια είναι πως όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε την κάρτα μας για διαδικτυακές πληρωμές, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να δούμε στον λογαριασμό μας χρεώσεις που ουδέποτε κάναμε. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει από 0 έως 50 ευρώ, αναλόγως την περίπτωση.

Συγκεκριμένα:

•    Εάν ο καταναλωτής έχει δώσει τα στοιχεία της κάρτας ή του λογαριασμού του, αλλά το ποσό που έχει χρεωθεί δεν αντιστοιχεί σε αγορά που έκανε ο ίδιος, τότε είναι υποχρεωμένος να πληρώσει έως 50 ευρώ έναντι του κόστους της «δόλιας πληρωμής», σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
•    Εάν ο καταναλωτής δεν έχει δώσει τα στοιχεία του, αλλά αυτά υπεκλάπησαν από χάκερ ή με άλλον δόλιο τρόπο, τότε δεν επιβαρύνεται έναντι της τράπεζας. Σε περίπτωση, δηλαδή, που έχει γίνει υποκλοπή του λογαριασμού, ή υποκλοπή και χρέωση της πιστωτικής κάρτας εν αγνοία του καταναλωτή, η τράπεζα ή ο πάροχος της κάρτας πρέπει να καλύψουν όλο το κόστος. Ο κανόνας αυτός ισχύει και στην περίπτωση που η ζημία προκλήθηκε από τραπεζικό υπάλληλο.

Η λογική πίσω από την απαλλαγή του καταναλωτή από την ευθύνη σε περίπτωση απάτης είναι ότι υπεύθυνες για τη διενέργεια ασφαλών πληρωμών είναι οι τράπεζες και οι λοιποί φορείς πληρωμών και οφείλουν να διασφαλίζουν τους χρήστες.

Αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τις τράπεζες

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας και πληροφορικής από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα  ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και τις επιχειρήσεις

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 13 Μαρτίου 2019 με στόχο τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου αντιμετώπισης των φαινομένων διαδικτυακής απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, από την αρχή του 2019, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να παρέχουν στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στα περιστατικά απάτης, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας PSD2.

πηγή: Βάσω Αγγελέτου / insider.gr