Πιστοποιητικά μέσω ίντερνετ στο Δήμο Γλυφάδας άκοπα και απλά

Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εγκαινιάζει ο Δήμος Γλυφάδας, η οποία αποσκοπεί στην ακόμα πιο γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτηση του κάθε δημότη και η οποία επιβεβαιώνει ότι ο Δήμος Γλυφάδας έχει μπει για τα καλά πλέον στην ψηφιακή εποχή.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου Γλυφάδας, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ. Έτσι, γλιτώνει κόπο και χρόνο.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ανέφερε, χαρακτηριστικά: «Πιστοποιητικά μέσω ίντερνετ στο Δήμο Γλυφάδας, άκοπα και απλά!

Η “έξυπνη Γλυφάδα” μπήκε από σήμερα σε νέα εποχή: Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι πλέον μπορείτε να πάρετε το πιστοποιητικό που χρειάζεστε από …τον καναπέ σας!

Ο Δήμος μας μπαίνει για τα καλά στην ψηφιακή εποχή, για να εξυπηρετεί κάθε δημότη εύκολα και γρήγορα.

Μετά από πολλή και συστηματική δουλειά, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Γλυφάδας είναι έτοιμη και από εκεί, με ένα απλό “κλικ” μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, μη οφειλής ΤΑΠ και πολλά άλλα που θα προστεθούν στην πορεία.

Η ζωή μας αλλάζει με έργα και με τη δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη στις 26 Μαΐου θα συνεχίσουμε να την αλλάζουμε».

Αυτήν τη στιγμή εκδίδονται τα εξής ψηφιακά πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή μη)

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Οικόπεδα

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία θα επιτρέψει την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στο άμεσο μέλλον.

Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η νέα ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:

Εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας στο taxisnet

(Σημαντική σημείωση: Ο δήμος Γλυφάδας δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).

Επιλέγετε το πλήκτρο “Νέα Αίτηση Πιστοποιητικού”.

Επιλέγετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει.

Συμπληρώνετε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα.

Επιλέγετε “Αποστολή Αίτησης”.

Η αίτησή σας ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό σας αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο (βήμα 1) και να το παραλάβετε από την λίστα “Ολοκληρωμένα Αιτήματα”.

Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή σας, αυτή σας επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιήσετε, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση από την αρχή. Για την διόρθωση της αίτησής σας θα λάβετε και πάλι σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε εκ νέου στο σύστημα και να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της λίστας “Ανοικτά Αιτήματα”.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι δημότες της Γλυφάδας μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/certificates.