Πώς η οικογένεια Μαρτίνου μεταμόρφωσε το Ασκληπιείο Βούλας

Υπάρχουν δωρεές και «δωρεές». 

Στην πολύ μικρή κατηγορία των δωρητών που ξεφεύγουν από τη διάθεση αυτοπροβολής και προσφέρουν αδιαμφισβήτητα στο κοινωνικό σύνολο ανήκει η οικογένεια Μαρτίνου, όπως αποδεικνύει μια απολογιστική ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

Κάνοντας μια αναδρομή στο έργο της τελευταίας τριετίας (2016-2019), ο διοικητής Θεόδωρος Ρούπας και η αναπληρώτρια διοικήτρια Ρουμπίνη Τσαμασίρου δίνουν ανάγλυφα την προσφορά της οικογένειας Μαρτίνου, μέσω στοχευμένων χορηγιών που στην κυριολεξία μεταμόρφωσαν το νοσοκομείο της Βούλας, δίνοντας τους πόρους για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και συμβάλλοντας στην αγορά νέου εξοπλισμού.

Δείτε εδώ όλο τον απολογισμό του Ασκληπιείου.

Αναλυτικά, οι δωρεές Μαρτίνου κατέληξαν στα εξής:

Κτηριακή ανακαίνιση – αναδιαμόρφωση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού.

Αντικατάσταση Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού με νέο σύγχρονων προδιαγραφών για παραγωγή υπερκάθαρου νερού. Λειτουργική Αναδιάταξη-Αναδιαμόρφωση και ριζική ανακαίνιση του κτηρίου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Ριζική Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός των πάσης φύσεως Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Κλιματισμός, Κονσόλες Ασθενών, αντικατάσταση πάσης φύσεως Δαπέδων, αντικατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, δημιουργία νέας Στάσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, δημιουργία χώρου Εφημερίας, Αποθηκών, Γραφεία Ιατρών, κλπ συνολικής έκτασης 390 m2

Από τη παραπάνω αναδιαρρύθμιση, προέκυψε:

 • Επιπλέον χώρος τεσσάρων θέσεων αιμοκάθαρσης με την προσθήκη φορητού μηχανήματος αντίστροφης όσμωσης.
 • Ο συνολικός αριθμός θέσεων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σήμερα ανέρχεται από δέκα τέσσερις (14) σε δέκα οκτώ (18).

Στατική Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού, Ανακατασκευή 2ου και 3ου ορόφου και Χώρων Αποστείρωσης 4ου ορόφου

Τα παραπάνω Έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αφορούν:

 • την Ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμού του πενταόροφου Κεντρικού Κτηρίου (Κονιαλιδείου) και την Ανακατασκευή 2ου και 3ου ορόφου και Χώρων Αποστείρωσης (4ου Ορόφου). Σημειωτέον ότι ο 2ος και 3ος όροφος ήταν εκτός λειτουργίας από το 1998
 • έχουν ήδη αποδοθεί οκτώ (8) κλίνες στον 2ο όροφο, στην Καρδιολογική Κλινική μετά των Εργαστηρίων της (υπέρτασης, καρδιακής ανεπάρκειας, ιατρείο στεφανιαίων συνδρόμων και ιατρείο βηματοδότη)
 • στον ίδιο όροφο έχουν αναπτυχθεί χώρος χειρουργικής προετοιμασίας Οφθαλμολογικών και Ουρολογικών περιστατικών, Ιατρείο Πόνου καθώς και βοηθητικοί χώροι για το σύνολο των λειτουργιών του 2ου ορόφου
 • στον 3ο όροφο έχουν ήδη αναπτυχθεί είκοσι πέντε (25) κλίνες για την Α’ & Β’ Κλινική Γενικής Χειρουργικής.

Αναδιάταξη – Αναδιαμόρφωση και Εκσυγχρονισμός ΜΕΘ/Χ

Έχει επιτευχθεί ριζική ανακαίνιση των κύριων χώρων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Η παρούσα μορφή αποτελεί την υλοποίηση επιδιώξεων που χρονολογούνται από πολλών ετών. Η νέα χωροταξική διευθέτηση με ενοποίηση του 3κλινου και 9κλινου χώρου ασθενών συνεπάγεται μεγάλη λειτουργική βελτίωση και συγχρόνως σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Συνοπτικά στο έργο ολοκληρώθηκαν οι εξής εργασίες:

ανακατασκευή των κυρίων χώρων της ΜΕΘ με συγκέντρωση των νοσηλευτικών κλινών σε ένα ενιαίο χώρο και μεταφορά του Γραφείου Ιατρών σε νέα θέση (έργο, για την πραγματοποίηση του οποίου χρειάστηκαν ενισχύσεις φέροντος οργανισμού, πολλαπλές καθαιρέσεις και ανακατασκευές τοιχοποιίας), συνολικής έκτασης: 332m2

 • ανανέωση και αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • τοποθέτηση νέου συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού
 • τοποθέτηση νέας κονσόλας
 • τοποθέτηση νέας ψευδοροφής
 • δημιουργία χώρου για στέγαση του Ιατρείου Πολυπαραγοντικών Ασθενών
 • δημιουργία νέων βοηθητικών χώρων (εφημερείου, κλπ).

Αναδιαμόρφωση – Εκσυγχρονισμός με προμήθεια νέου εξοπλισμού 4ου Ορόφου Νικολουδείου Δ’, είκοσι οκτώ (28) κλινών συνολικής έκτασης 650m2

Νέο Κτήριο Τ.Ε.Π., Ουρολογικής Κλινικής και Εργαστηρίων και Ανακατασκευή – Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Κτηρίου Τ.Ε.Π., Τμήματος Απεικονίσεων και Αιμοδοσίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δωρεά η οποία συνίσταται στην κατεδάφιση του κτηρίου Σταθατείου, εφαπτόμενο του σημερινού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στη θέση του οποίου ανεγείρεται νέα τριώροφη πτέρυγα. Η Μελέτη Εφαρμογής έχει εγκριθεί από το Νοσοκομείο και έχει κατατεθεί για έκδοση Αδείας Δόμησης. Αναλυτικά:

 • στο Υπόγειο θα λειτουργεί Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα (Αξονικός Τομογράφος, Μαγνητικός Τομογράφος) και λοιποί χώροι υποστήριξης
 • στο Ισόγειο αναπτύσσεται το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και
 • στον 1ο όροφο νέα Ουρολογική Κλινική με τον Εργαστηριακό της Τομέα
 • ριζική Ανακαίνιση του Υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με αλλαγή λειτουργίας του συνολικής έκτασης 1.300m2 καθώς και
 • Ανακαίνιση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος

Νέος Αξονικός Τομογράφος

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προέκυψε στο Νοσοκομείο ήταν η λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου που χρονολογείτο από το 2004. Το καλοκαίρι του 2018 τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Η λύση δόθηκε από την δωρεά του Αθανασίου Μαρτίνου – ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με ένα νέο Αξονικό Τομογράφο της εταιρείας SIEMENS, 16 τομών, με ριζική ανακαίνιση των κύριων και βοηθητικών χώρων του Αξονικού και με νέα θωράκιση ακτινοβολίας του χώρου.

Ο Αξονικός αυτός τον Ιούνιο του 2019, απεγκαταστάθη και εδόθη από τον ίδιο δωρητή στο Νοσοκομείου Νάξου, με δαπάνη μεταφοράς του ιδίου και ανακαίνισης του εκεί χώρου. Στο Ασκληπιείο Βούλας έχει ήδη τοποθετηθεί και εγκατασταθεί νέος Αξονικός Τομογράφος 64 τομών GENERAL ELECTRIC από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, «Εξοπλισμοί Νοσοκομείων», προϋπολογισμού 4,6 εκατ.€.

Συγκρότημα μαστογραφίας

Μέσω δωρεάς Αθανασίου Μαρτίνου – ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ το Νοσοκομείο προμηθεύτηκε Συγκρότημα Μαστογραφίας αξίας 120.000,00€.

Ανακαίνιση Ακτινολογικού Τμήματος

Την τελευταία τριετία έγινε πλήρης αναβάθμιση και ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος και του εξοπλισμού του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000€, εκ των οποίων 50.000,00€ δωρεά Αθανασίου Μαρτίνου και τα υπόλοιπα από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

πηγή: 3vita.gr