Πώς Να Αποφύγω Τις Διαφημιστικές Κλήσεις

Είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι από εμάς να δεχόμαστε συχνά διαφημιστικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, ενδέχεται να αναρωτιόμαστε γιατί μας τηλεφωνούν ενώ δεν έχουμε εκδηλώσει έμπρακτα κάποιο ενδιαφέρον, ούτε δώσαμε τη συγκατάθεσή μας. Αν μας ενοχλούν οι κλήσεις σε σταθερό ή κινητό από τους πωλητές των εταιρειών, υπάρχουν διάφοροι τρόποι ν’ απαλλαγούμε μια και καλή από αυτές.
Οι διαφημιστικές κλήσεις

Είναι συχνό φαινόμενο οι διαφημιστικές εταιρείες να μας καλούν και οι υπάλληλοί τους να είναι ιδιαίτερα επίμονοι. Το κακό είναι ότι οι διαφημιστικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση επιτρέπονται και χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Απαγορεύονται μόνο οι αυτοματοποιημένες κλήσεις (robocalls). Αυτές οι διαφημιστικές κλήσεις που γίνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση επιτρέπονται μόνο με την πρότερη συγκατάθεσή μας, η οποία πρέπει να είναι ρητή και καταγεγραμμένη.

Αν έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας με ηλεκτρονικά μέσα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να μας ειδοποιήσει ότι ενεργούμε με πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή μας.

Η εταιρεία οφείλει να την καταγράφει με ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε να μας είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη. Επιπλέον, πρέπει να μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να την ανακαλέσουμε με τα ίδια μέσα που την δώσαμε.

Έτσι, η άμεση διαφήμιση μέσω τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί υπό όρους να είναι μία νόμιμη εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Στις περιπτώσεις αυτές η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει μία σειρά από δικαιώματα και μέσα προληπτικής αλλά και δικαστικής προστασίας για όσους επιθυμούμε να μην ενοχλούμαστε από τέτοιες πρακτικές.

Το άρθρο 11

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006, οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας υποχρεούνται να τηρούν τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών.

Με αυτόν τον τρόπο, εφόσον δεν θέλουμε να δεχόμαστε διαφημιστικές κλήσεις, έχουμε το δικαίωμα με μια απλή και δωρεάν αίτηση προς τον πάροχο τηλεφωνίας να του ζητήσουμε την εγγραφή μας σε αυτό το μητρώο.

Στη συνέχεια, οι διαφημιστικές εταιρείες προμηθεύονται από τους παρόχους αυτόν τον ειδικό κατάλογο, έτσι ώστε να εξαιρέσουν τον τηλεφωνικό μας αριθμό από τις προωθητικές τους ενέργειες.

Από εκεί και μετά, η οποιαδήποτε επεξεργασία του αριθμού μας για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών καθίσταται αυτομάτως παράνομη.

Επιπλέον, έχουμε και το δικαίωμα να απευθυνθούμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εκεί μπορούμε να δηλώσουμε ότι δεν θέλουμε τα δεδομένα που μας αφορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς προώθησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως μέσω ταχυδρομείου.

Πώς κάνουμε την αίτηση στους παρόχους

Αν ο αριθμός μας δεν είναι ενταγμένος στο μητρώο του Άρθρου 11 και επιθυμούμε την ένταξή του, μπορούμε να υποβάλουμε την αίτηση μας ηλεκτρονικά ή στα καταστήματα των παρόχων.

OTE – Cosmote

Αν πρόκειται για τον ΟΤΕ, μπορούμε ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας. Εναλλακτικά, πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε κατάστημα COSMOTE – Γερμανός.

Ένας ακόμα τρόπος είναι να καλέσουμε στο 13888 (Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών) ή στο 13818 (Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών).

Vodafone

Στην Vodafone μπορούμε να καλέσουμε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (19830 ή 1399). Εναλλακτικά, μπορούμε να πάμε στο κατάστημα ή να κατεβάσουμε την σχετική αίτηση.

Forthnet

Εάν είμαστε συνδρομητής της Forthnet, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ηλεκτρονικά την αίτηση χορήγησης ειδικού καταλόγου.

Επίσης, μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα κατάστημα Forthnet ή να καλέσουμε στο 13831 για οικιακούς πελάτες και στο 13832 για επιχειρήσεις.

Wind

Εάν είμαστε συνδρομητής της Wind, μπορούμε να κατεβάσουμε το PDF της σχετικής αίτησης στην εταιρεία.

Εναλλακτικά, να απευθυνθούμε στην εξυπηρέτηση πελατών στο 1260 εφόσον είμαστε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας ή στο 13800 για συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας.

Τι κάνω αν δεν συμμορφώνονται οι διαφημιστικές εταιρείες

Παρ’ όλα αυτά, πολλές εταιρείες ενδέχεται να συνεχίζουν τις διαφημιστικές κλήσεις με απόκρυψη, αγνοώντας το άρθρο 11.

Σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε γίνει αποδέκτης τηλεφωνικών διαφημιστικών κλήσεων μετά την εγγραφή μας στο μητρώο του άρθρου 11, μπορούμε να προχωρήσουμε σε κατάθεση αγωγής χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη κατά της εταιρείας.

Όμως, είναι φυσικό να μην θέλουμε να μπλέξουμε με δικαστικές ενέργειες. Ως εκ τούτου, μπορούμε να ζητήσουμε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην οποία είμαστε συνδρομητής να μη δεχόμαστε κλήσεις με απόκρυψη αριθμού.

Σε αυτή την περίπτωση που μας καλούν με απόκρυψη, θα ειδοποιούνται ότι ο αριθμός μας είναι κατειλημμένος. Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας φραγή σε τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν γνωρίζουμε και να αδιαφορήσουμε παντελώς.

Όμως, μπορούμε να έχουμε ακόμη πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα. Αρκεί να κάνουμε αίτηση στον πάροχό μας για εξουδετέρωση της απόκρυψης του καλούντος για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να εντοπιστούν οι ενοχλητικές διαφημιστικές κλήσεις, αλλά και τυχόν απάτες, σύμφωνα με τον κανονισμό της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Σε αυτή την περίπτωση, όταν μας καλεί κάποιος με απόκρυψη, θα ακούει ηχογραφημένο μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνεται ότι ο συνδρομητής έχει ενεργοποιήσει την δυνατότητα εξουδετέρωσης της υπηρεσίας απόκρυψης αριθμού κλήσης.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μάθουμε όχι μόνο ποιο νούμερο μας καλεί με απόκρυψη, αλλά και να εντοπίσουμε την εταιρεία ή το άτομο που κάνει τις ενοχλητικές κλήσεις.

Έτσι, καθώς ο πάροχος υποχρεούται να παραδώσει στο δικαστήριο όλα τα στοιχεία εκείνων που μας ενοχλούν, μπορούμε να καταθέσουμε αγωγή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

πηγή: lifesteps.gr