Που κολλάει και παίρνει παράταση ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνου στο Ελληνικό

Το ζήτημα των περιβαλλοντικών όρων, ως αναμενόμενο, είναι η αιτία για την παράταση που παίρνει ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνου στο Ελληνικό.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προχώρησε στην απόφαση να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των προσφορών στη διαγωνιστική διαδικασία που έχει προκηρύξει για την παραχώρηση της άδειας καζίνο στο Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Η νέα ημερομηνία είναι για τις 31 Μαϊου, έναντι της ημερομηνίας που είχε τεθεί αρχικά, για τις 22 Απριλίου, λίγο πριν το Πάσχα.

Σημειωτέον ότι η ίδια η προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρει ως ενδεχόμενο την παράταση, η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη από την αγορά: «Η ΕΕΕΠ δύναται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών εφόσον κρίνει ότι η παράταση είναι αναγκαία για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού κι εάν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών δεν έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και η ΚΥΑ Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης».

Επισημαίνεται εδώ, ότι μέχρι τα μέσα Μαϊου είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο, ενώ η παράταση δεν σχετίζεται με την απόφαση από πλευράς της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σε συνέχεια της προσφυγής της μαλαισιανής Genting, η οποία φιγουράρει ως μία από τις ενδιαφερόμενες για την άδεια καζίνο.

Οι Μαλαισιανοί ζήτησαν το «πάγωμα» του διαγωνισμού με το σκεπτικό ότι αποκλείονται οι όμιλοι που έχουν την έδρα τους σε χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (σ.σ. έστω κι αν σε αυτή την περίπτωση ο όμιλος της Genting διαθέτει συνδεδεμένες εταιρείες εντός Ευρώπης). Από την πλευρά της, η ΑΕΠΠ, σε συνέχεια της προσφυγής δεν έκανε δεκτό καταρχάς το αίτημα, έως ότου συζητηθεί η ουσία της προσφυγής των Μαλαισιανών, στις 9 Απριλίου ζήτησε να καθυστερήσουν οι διαδικασίες.

πηγή: economico.gr