Προκήρυξη Για Την Πρόσληψη 21 Ατόμων Ειδικότητας Πε Φυσικής Αγωγής Μέσω Γ.Γ.Α

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας (ΚΑΠΠΑ) προτίθεται να προσλάβει πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, βάσει της 199/2018 Aπόφασης του Δ.Σ., με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ωριαία αντιμισθία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφεία του Κ.Α.Π.ΠΑ., στη διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34, στη Γλυφάδα, κατά τις ώρες: 08:30 έως 14:00, από την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου και για δέκα (10) ημέρες, μέχρι, δηλαδή και την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΓΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΓΑ