“Σαφάρι” για όσους χρωστούν τέλη κυκλοφορίας

Σε μια σημαντική παρέμβαση για την αύξηση των φορολογικών εσόδων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για παρέμβαση που αφορά στα τέλη κυκλοφορίας και συγκεκριμένα σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το τρέχων έτος, το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται με διάταξη που θα φέρει στη Βουλή να  προχωρήσει στη μείωση κατά 50% του χρόνου παραγραφής των τελών κυκλοφορίας.

Σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας παραγράφονται μετά την πάροδο 20 ετών από το τέλος του έτους στο οποίο αφορούν και έχει ληφθεί η απόφαση η σχετική περίοδος να μειωθεί στα 10 έτη. Με την παρέμβαση αυτή επιχειρείται η εκπλήρωση ενός διπλού στόχου.

Πρώτον, να κινητοποιηθούν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί της φορολογικής διοίκησης προκειμένου να “στριμώξουν” όσους φορολογούμενους δεν εξοφλούν τα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών περίπου ο ένας στους δέκα ιδιοκτήτες ΙΧ δεν εξοφλεί εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας.

Πρόκειται για τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 500.000 οχημάτων, πολλά από τα οποία καταλήξουν στη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων προς το δημόσιο. Κάθε χρόνο το δημόσιο εισπράττει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας αλλά χάνονται έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεύτερον, να απαλλαγούν από τέλη κυκλοφορίας παλαιών ετών χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι τα έχουν εξοφλήσει. Σημειώνεται ότι πολλοί ιδιοκτήτες ΙΧ προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή τους βεβαιώθηκαν από την εφορία τέλη κυκλοφορίας ακόμη και πριν από 20 έτη τα οποία υποστηρίζουν ότι είχαν εξοφλήσει αλλά είχαν χάσει τα σχετικά αποδεικτικά λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα σχετικά αποδεικτικά ούτε από την τράπεζα στην οποία είχαν εξοφλήσει τα τέλη επειδή δεν κρατούσε αρχείο. Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ζητήσει από τη φορολογική διοίκηση να συρρικνώσει τους χρόνο παραγραφής προκειμένου να μην επιβαρύνονται και ταλαιπωρούνται οι φορολογούμενοι.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, τα τέλη κυκλοφορίας έχουν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τις υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις για τους φορολογούμενους που δεν τα εξοφλούν εγκαίρως.

Για τη μη πληρωμή φόρων, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 8,51%. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται πρόστιμο 100% των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα όχημα 1.800 κυβικών, μοντέλο του 2002. Το συγκεκριμένο όχημα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 300 ευρώ. Τα τέλη εξοφλούνται υποχρεωτικά έως το τέλος του έτους πριν το έτος αναφοράς. Αν δεν εξοφληθούν τότε ο ιδιοκτήτης τους θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο 100%, δηλαδή 300 ευρώ.

Για την είσπραξη των ανεξόφλητων τελών κυκλοφορίας πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, με κυριότερο από αυτά τις κατασχέσεις υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών.

πηγή: Σπύρος Δημητρέλης / capital.gr