Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 28 Ιανουαρίου δόθηκε η Β’ φάση της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης καθώς μετά την έγκριση της Α’ φάσης, όπως προβλέπει ο νόμος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Β’ φάση. Η μελέτη η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 600 παρεμβάσεις στην πόλη με στόχο να ενοποιήσει κυκλοφοριακά τις τρεις Δημοτικές Ενότητες και να επιλύσει όλα τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου

(http://www.vvv.gov.gr/index.php/grafeio-typou/city-planning-and-deliberating#tab).

Παρακαλούνται όσοι φορείς ή κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση με παρατηρήσεις ή προτάσεις να το κάνουν αποστέλλοντας τις στο zdrami@vvv.gov.gr μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2019.