Σεμινάρια με θέμα: «Διαλογή στην Πηγή στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων»

Σεμινάρια με θέμα: «Διαλογή στην Πηγή στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων» διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τα τμήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του διακρατικού έργου «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων – Benefit As you Save – BAS» στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό κατάστημα Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη). Στο τέλος των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από τον Δήμο. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Δηλώσεις συμμετοχής: έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους στο Δήμο, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, αυτοδιοικητικά στελέχη, εκπροσώπους συλλογικών φορέων, δημοσιογράφους και γενικότερα σε κάθε ενεργό πολίτη που διατίθεται να συμβάλλει στην εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή, στην μείωση, ανακύκλωση και γενικότερα ανάκτηση των απορριμμάτων προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Διάρκεια κάθε σεμιναρίου : 50 ώρες

Μέθοδος υλοποίησης : συνδυασμός συμβατικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:

Κα Πέρρα: τηλ: 213 2019981/ 86, fax: 210 9654495, e-mail: balmed.bas@gmail.com

κα Σωτηροπούλου: τηλ: 210 2587387, e-mail : sotiropouloue@techniki-ekp.gr