Συνεδρίαση ΔΣ Φορέα Διαχείρισης Επένδυσης Ελληνικού – Ομιλία Θεοπίστης Πέρκα

Ομιλία της Θεοπίστης Πέρκα