Ετικέτα: ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ

Θέλουμε Ανάπτυξη; Αγοράζουμε Ελληνικά!

0
Είναι απλή λογική: Η Ελλάδα μέσα στα τελευταία 10 χρόνια (2009-2018) έχει πραγματοποιήσει συνολικές εισαγωγές 492,3 δις Ευρώ και εξαγωγές μόλις 259,2 δις Ευρώ....
Διαφημιστέιτε εδώ