Ετικέτα: Στρατολογικοί Πίνακες έτους 2003

Ενημέρωση γονέων για τη σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων έτους 2003 εγγεγραμμένων στα...

0
Το Γραφείο Μητρώων Αρρένων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα προβεί στην σύνταξη στρατολογικών πινάκων των εγγεγραμμένων στα...
Διαφημιστέιτε εδώ