Τι κάνουμε όταν θέλουμε να πετάξουμε κλαδιά και ογκώδη απορρίμματα

Σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων η συλλογή και η διαχείριση κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων άλλαξε.

Πλέον, απαγορεύεται να συγκεντρώνονται μαζί, και πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Όποιος δημότης θέλει να αποθέσει ογκώδη αντικείμενα ή κλαδιά εκτός της οικίας του, θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μέσω της γραμμής του ΔΗΜΟΤΗ 15415, ώστε να οριστεί συγκεκριμένη ώρα και ημέρα αποκομιδής.

Ο Δήμος ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ στη περισυλλογή και μεταφορά μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες. (Κανονισμός Πόλης, Άρθρο 7).

Η απόθεση ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της υπηρεσίας, επιφέρει πρόστιμα από 200 έως 1.000 ευρώ. (Κανονισμός Πόλης, Άρθρο 38).

Η ανεύθυνη πράξη απόθεσης κάθε μορφής απορριμμάτων στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις υπηρεσίες καθαριότητας, προσβάλει τον πολιτισμό μας, ρυπαίνει το περιβάλλον, εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία και εγκυμονεί κινδύνους για πεζούς κάθε ηλικίας.

Με την συνεργασία όλων, μπορούμε να έχουμε καθαρότερες γειτονιές αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα της πόλης μας.

Σεβόμαστε το Περιβάλλον – Σεβόμαστε τις Γειτονιές μας – Σεβόμαστε τον Εαυτό μας.