Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ο Αντώνης Κουσαθανάς