Αναστολή της λειτουργίας των λεωφορειακών γραμμών 155 & 165

Αποφάσεις για την κατάργηση, συγχώνευση και ίδρυση νέων λεωφορειακών γραμμών έλαβε ο ΟΑΣΑ κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για την ημερομηνία που οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ, όμως το ποιο πιθανό είναι πως αυτό θα συμβεί ως και τις αρχές Νοεμβρίου.
Αναστολή της λειτουργίας της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 155 «ΣΤ.
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ».

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%98%CE%9146%CE%A8%CE%A7%CE%953-%CE%945%CE%A4?inline=true

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011.
β) Το συγκοινωνιακό σχεδιασμό του ΟΑΣΑ, ο οποίος έλαβε υπόψη του τα λειτουργικά
στοιχεία της γραμμής 155 (διαδρομή, δρομολόγια, οχήματα, επιβατική κίνηση κλπ), τη
δυνατότητα κάλυψης των υπαρχουσών μετακινήσεων που εξυπηρετούνται από τη γραμμή
155 μέσω άλλων γραμμών του δικτύου και της δημοτικής συγκοινωνίας, τους διαθέσιμους
πόρους της ΟΣΥ Α.Ε. (οδηγοί, οχήματα) και την ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης αυτών.
γ) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αναστολή της λειτουργίας της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 155 «ΣΤ. ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ».


Αναστολή της λειτουργίας της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 165
«ΤΕΡΨΙΘΕΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ».

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%93246%CE%A8%CE%A7%CE%953-%CE%9C%CE%9F1?inline=true

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011.
β) Το συγκοινωνιακό σχεδιασμό του ΟΑΣΑ, ο οποίος έλαβε υπόψη του τα λειτουργικά
στοιχεία της γραμμής 165 (διαδρομή, δρομολόγια, οχήματα, επιβατική κίνηση κλπ), την
παράλληλη λειτουργία της γραμμής 164, τους διαθέσιμους πόρους της ΟΣΥ Α.Ε. (οδηγοί,
οχήματα) και την ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης αυτών.
γ) Τη δυνατότητα κάλυψης των υπαρχουσών μετακινήσεων που εξυπηρετούνται από τη
γραμμή 165 μέσω άλλων γραμμών του δικτύου και της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου
Ελληνικού – Αργυρούπολης.
δ) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αναστολή της λειτουργίας της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 165 «ΤΕΡΨΙΘΕΑΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here