Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Μέχρι πότε διαρκούν

Áñ÷ßæïõí ôç ÄåõôÝñá, 10 Éïõëßïõ ïé öåôéíÝò èåñéíÝò åêðôþóåéò (EUROKINISSI / ÂÁÓÉËÇÓ ÑÏÕÃÃÏÓ).
Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν μία ημέρα μετά τις Εθνικές Εκλογές 2019, δηλαδή, τη Δευτέρα 8 Ιουλίου.

Αξιοσημείωτο, ότι φέτος, θα διαρκέσουν για… σχεδόν δύο μήνες, αφού αναμένεται να λήξουν το Σάββατο 31 Αυγούστου. Το συγκεκριμένο διάστημα λοιπόν, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους σε χαμηλότερες τιμές.

Την Κυριακή 14 Ιουλίου, πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα επιτρέπεται να είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ.

Πολύ γρήγορα θα φανεί στο λιανεμπόριο εάν το αποτέλεσμα των Εκλογών 2019 της προσεχούς Κυριακής θα ενισχύσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη ή όχι.

Οι «παγίδες» για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων πρέπει να δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, ενώ επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης, ενώ επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαφορά της έκπτωσης με την προσφορά.

πηγή: newspepper.gr