Δήμος Νέας Σμύρνης: «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος»

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Αθήνας (0ΧΕ), όπου μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου μας εντάχθηκε και χρηματοδοτείται το έργο με τίτλο: «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος», που στοχεύει στην αστική αναγέννηση, που θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής αναβάθμισης των κοινοχρήστων χώρων και των οδών εσωτερικού δικτύου γειτονιών της περιοχής παρέμβασης που περικλείεται από τις οδούς Κράτητος -Αιγαίου –Εφέσου – Ελευθερίου Βενιζέλου και Παράδρομο Συγγρού, περιοχή που αποτελεί την είσοδο της Νέας Σμύρνης στον Δήμο Αθηναίων.
Συγκεκριμένα εντάσσονται:

I. H διαμόρφωση νέων επιφανειών πεζοδρομίων.
II. Η δημιουργία ραμπών αναπήρων και οδεύσεων τυφλών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
III. Η ανάπλαση των νησίδων επί των οδών Βυζηινού και Εφέσου.
IV. Η ανάπλαση της πλατείας Βουρνόβα και της εντός αυτής παιδικής χαράς.
V. Η κατασκευή του εγκεκριμένου σύμφωνα με τα ΦΕΚ312/Δ/27-4-1988 και 337Δ/6-5-1988 πεζόδρομου στην οδό Θράκης (στα σύνορα με την πλατεία Βουρνόβα) και η ανακατασκευή του πεζόδρομου της οδού Αποστολάκη (είσοδος Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείου).
VI. Η δημιουργία ποδηλατόδρομου στην οδό Αιγαίου και στην οδό Ν. Πλαστήρα (από Κράτητος έως Εφέσου).
VII. H αντικατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων
VIII. Η διαμόρφωση των κόμβων (διασταυρώσεων) με γνώμονα την ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων και των πεζών ταυτόχρονα.
IX. Οι εργασίες προσαρμογής φρεατίων στη στάθμη του οδοστρώματος.
X. Η διαμόρφωση σαφών περιγραμμάτων θέσεων στάθμευσης είτε παράλληλα είτε υπό γωνία με τον άξονα της οδού. Ειδική μέριμνα δίδεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις για ΑΜΕΑ. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη θέσεων για δίτροχα στην οδό Εφέσου όμορα στο Άλσος
XI. Αναδιάταξη σήμανσης –οριζόντιας και κατακόρυφης- με ιδιαίτερη έμφαση στις διαβάσεις πεζών. Τοποθετούνται χαμηλά κολωνάκια σήμανσης και αποτροπής στάθμευσης παρά το κράσπεδο και κατά σημεία ειδικά αυτοφωτιζόμενα κολωνάκια με πιστοποιημένη ασφάλεια έναντι κρούσης μοτοσυκλετιστή.
XII. Ανακατασκευή του δικτύου φωτισμού με τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων νέου τύπου LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και μεγάλης αντοχής στον χρόνο.
XIII. Για την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται επίσης να τοποθετηθούν βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων.


Με το έργο: «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος» υλοποιείται η στρατηγική για το περιβάλλον , που αντανακλά το όραμα του Δήμου για την βιώσιμη ανάπτυξη της Νέας Σμύρνης στην πράξη, με την ανάδειξη της περιοχής ανάπλασης με σύγχρονα ψυχρά και φωτοκαταλυτικά υλικά που αποσκοπούν στην βελτίωση του μικροκλίματος με ταυτόχρονη μείωση της θερμοκρασίας (αποτροπή φαινομένου αστικής νησίδας) και μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων μέσω ασφαλούς οικολογικής αποδόμησης, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται η αισθητική του περιβάλλοντος και η στάθμη διαβίωσης.