Δήμος Αγίου Δημητρίου – Nέα Διαβούλευση προς ψήφιση “ανέβηκε” στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Δήμου

“Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δίνει στη δημοσιότητα τη «Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης, από οδό Σαρανταπόρου έως την εκβολή του», επιζητώντας τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, όσον αφορά στον καθορισμό των οριογραμμών, άλλων φορέων, όπως είναι οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, η Δ/νση Συντονισμού Δασών, η Δ/νση Υδάτων, η Κτηματική Υπηρεσία κ.λπ. για θέματα της αρμοδιότητάς τους, αλλά και πολιτών και συλλόγων”.

Μέσα στην πλατφόρμα θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.