Βρυξέλλες: Ο δήμος Αλίμου «ψάχνεται» για ενέργεια από το υδρογόνο

Ο Δήμος Αλίμου συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση της Πρωτοβουλίας Περιφερειών και Πόλεων της Ευρώπης για τη χρήση κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2017 στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον ευρωπαϊκό φορέα «Κοινή Επιχείρηση Κυψέλες Καυσίμου & Υδρογόνο» (FCH JU – Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking), με τον οποίο ο Δήμος Αλίμου υπέγραψε πρόσφατα συμφωνητικό συνεργασίας. Η FCH JU αποτελεί μια επιτυχημένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών που αφορούν τις κυψέλες καυσίμου και τη χρήση του υδρογόνου στην Ευρώπη, ενταγμένη στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, ως εταίροι, εκπρόσωποι περιφερειών και πόλεων, στελέχη των σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου και εκπρόσωποι ερευνητικών φορέων από είκοσι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ο Διευθυντής και στελέχη του FCH JU.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν ο Εθνικός Εκπρόσωπος  στην FCH JU, Καθηγητής – Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Θάνος Στούμπος,  ο κ. Γιώργος Φρουδάκης καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Δεληγιαννάκης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες, και ο κ. Μάνος Σταματάκης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου. Τον Δήμο Αλίμου εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος κα Μαίρη Ανανιάδου.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μελέτης, η οποία αποσκοπεί στη διερεύνηση χρήσης των πολλαπλών εφαρμογών της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου και υδρογόνου από τις περιφέρειες και τις πόλεις που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, όπως την ανέλυσε η διεθνής συμβουλευτική ομάδα στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση της μελέτης, περιλαμβάνει συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, αυτo-αξιολόγηση των πόλεων με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών και των δυνατοτήτων που υπάρχουν, αξιολόγηση των σχεδίων για χρήση κυψελών καυσίμου και υδρογόνου στην αστική περιοχή, καθώς και την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των προγραμμάτων που θα εγκριθούν μετά από προσκλήσεις της FCH JU.

Πηγή : Notia.gr