Δήμος Ηλιούπολης: Προσλήψεις συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες στον ΠΑΟΔΗΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης» και β)«Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε παρακάτω:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 3 2019 ΤΕΛΙΚΗ 7ΖΔ7ΟΛ02-ΘΔΓ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 37 el_GR_(NEO) (1) (3)